Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh?(NHIỆT HỌC 6)?

Thảo luận 1

Với cùng một lượng khí xác định, khi nóng lên thì khí nở ra, còn lạnh đi thì khí co vào nên thể tích của khối khí nóng lớn hơn thể tích của khối khí lạnh, nên khối lượng riêng (tỉ số m/V) của khí nóng nhỏ hơn khối lượng riêng của khí lạnh. Nên không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh

Thảo luận 2

vì khí nóng V tăng => D giảm còn nếu khí lạnh thì V giảm => D tăng trường hợp này áp dụng cho cùng một khí

Thảo luận 3

bởi vì khi đó không khí nóng dãn nở và bay lên còn lạnh thì nặng hơn sẽ hok bay lên

Thảo luận 4

bổ sung thêm của thể tích nữa là khi nhiệt độ tăng lên thì chuyển động nhiệt cũng tăng nên các phân tử chuyển động theo mọi hướng nhiều hơn làm chống lại trọng lực hấp dẫn tác dụng lên nó.

Trả lời Mai Le , 18:38 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan