Có nhiệt độ tuyêt đối âm không?

Thảo luận 1

có chớ, nếu nén khí heli cực mạnh rồi cho phun nhanh xem, nó có thể vượt -280'C tới -300'C thì sao? (chất khí trơ heli rất khó khăn trong việc làm lạnh, còn nén nó thì còn khó khăn hơn nữa)

Thảo luận 2

co

Thảo luận 3

Dieu do la khong the? Vi theo nhiet dong hoc,nhiet do bieu hien muc do hoat dong cua vat chat, tai 0 K thi vat chat da khong con hoat dong,nghia la khong con ton tai. Cho nen khong the co nhiet do tuyet doi am. Tren thuc te,hien tai con nguoi van chua the tien den diem 0 duoc.

Thảo luận 4

theo nhiet dong hoc,nhiet do bieu hien muc do dao dong nhiet cua vat chat, tai 0 K thi vat chat da khong con dao dong,nghia la khong con ton tai. Cho nen voi vat chat khong the co nhiet do tuyet doi am. Tren thuc te,ngoai khai nien vat chat ta con co khai nien phi vat chat,do do van co the co nhiet do am tuyet doi,THUC SU CON NGUOI DANG TRONG QUA TRINH KHAM PHA THE GIOI MOI 1 PHAT MINH KHOA HOC RA DOI THI CO THEM 1 TRI THUC MOI,CAI GI CO VA CAI GI KHONG KHONG THE NGOI DAY DOAN DC! CHUC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP!

Trả lời Mai Le , 08:59 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan