Bác Hồ bắt đầu việt di chúc từ năm nào?

- Năm 1965, Bác viết bản di chúc gồm 3 trang do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965. Đây là bản di chúc hoàn chỉnh, có chữ kí của Bác và bên cạnh có chữ kí chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCHTW hồi bấy giờ.
- Năm 1968, Bác viết bổ sung một số đoạn, gồm 6 trang viết tay.
Trong đó Bác viết lại đoạn mở đầu và đoạn nói "về việc riêng" đã viết trong bản năm 1965, và viết thêm một số đoạn nói về những công việc cần phải làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi
- Ngày 10-5-1969, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu di chúc, gồm 1 trang viết tay
- Các năm 1966, 1967, Bác không có những bản viết riêng
Bộ chính trị đã quyết định công bố di chúc của Bác chủ yếu dựa trên bản Bác viết năm 1965, nhưng đoạn mở đầu được thay bằng đoạn mở đầu Bác viết năm 1969, đồng thời bổ sung đoạn Bác viết về việc riêng năm 1968 nhưng bỏ qua đoạn viết về yêu cầu hoả táng. Bộ chính trị cũng không công bố các đoạn Bác viết về những việc cần làm sau khi thắng giặc Mỹ xâm lược, trong đó có cả đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp vì cho rằng hoàn cảnh lúc bấy giờ chưa thích hợp.
Tất cả các vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ được công bố chính thức trong thông báo số 151 - TB/TW của Bộ chính trị khoá VI, ngày 19-8-1989, nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Người.
Trả lời Vi Du , 17:02 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan