Lí tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay?

Nếu như lý tưởng thanh niên trong thời kỳ kháng chiến là “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thì ngày nay, lý tưởng của thanh niên trong thời kỳ mới là gì?
Câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác” của anh Lý Tự Trọng đã trở thành kim chỉ nam cho thế hệ thanh niên mai sau phấn đấu và rèn luyện

Để hiểu được câu nói của anh Lý Tự Trọng, cả 2 vị khách mời đã cùng thảo luận về khái niệm cách mạng và cùng chung quan điểm đó là những đổi mới theo hướng tích cực .
lý tưởng cách mạng của thế hệ thanh niên đi trước là chống giặc ngoại xâm, đưa lại hòa bình,độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay với nhịp điệu gấp gáp, hối hả của nền kinh tế thị trường, khiến một bộ phận thanh niên chỉ quan niệm theo nghĩa hẹp mà thiếu đi những cái nhìn mang tầm bao quát và rộng lớn hơn. Họ nghĩ rằng đất nước không còn chiến tranh vì vậy khái niệm” cách mạng” trở nên mơ hồ. Điều đó xuất phát từ đâu?
song"Ngày nay con đường cách mạng không chỉ dừng lại ở đó mà là sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh đưa lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Đặc biệt, đất nước ta đang trong quá trình “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, đó cũng là một sư nghiệp “cách mạng” đầy vẻ vang mà Đảng ta đang đặt lên vai thế hệ trẻ

Con đường cách mạng của thanh niên thời đại nào cũng nặng nề nhưng rất vẻ vang. Bởi thế, câu nói của người đoàn viên TNCS đầu tiên, vẫn còn nguyên giá trị và trở thành nguồn động viên các thế hệ thanh niên tiếp bước cha anh.
Với lý tưởng của thanh niên thời đại mới, không chỉ là nhận thức mà giá trị vĩnh hằng , cao cả nhất vẫn là hành động. Lý tưởng, không phải là cái gì xa lạ hay quá tầm cỡ, có thể chỉ là sự cống hiến cho cộng đồng nơi mình sống, giúp đỡ những người xung quanh có tương lai tốt đẹp hơn….

Để thực hiện được những hoài bão lớn lao xây dựng đất nước hùng mạnh thì mỗi thanh niên phải thực hiện cuộc cách mạng bản thân, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi tri thức để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới.

“cách mạng bản thân là cơ sở để xây dựng lý tưởng”. Bởi nó xuất phát từ 3 yếu tố gồm: Nhận thức sâu sắc, tình cảm mạnh mẽ, ý chí vững vàng .Vì vậy, để có được lý tưởng mỗi bạn trẻ cần trang bị đầy đủ đạo đức và tri thức, dám ước mơ và cố gắng thực hiện nó, đó là việc làm thiết thực nhất để hòan thành sứ mệnh lớn lao của thanh niên thời đại mới.
Trả lời Vi Du , 20:36 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan