Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú có những bổ sung và hạn chế nào?

Bo sung :-tinh chat cach mang dong duong luc dau la cach mang tu san dan quyen ,sau khi hoan thanh thi bo qua thoi ki tu ban chu nghia ma tien thang len con duong chu nghia xa hoi .
-nhiem vu cach mang tu san dan quyen la danh do phong kien thuc hien cach mang thuc dia va danh do de quoc phap lam cho dong duong hoan toan doc lap .-luc luong cach mang la nong dan va cong nhan .
-Dieu cot yeu bao damcho su thang loi cua cach mang la phai co mot dang cong san lanh dao .Dang do la doi tien phong cua giai cap ,co mot duong loi chinh tri dung dan ,ki luat tap chung ,lien he mat thiet voi quan chung va truong thanh trong dau tranh.
Han che:
luan cuong chinh tri(10-1930) cua dang da xac dinh duoc nhung van de chien luoc trong dau tranh doi cac quyen loi truoc mat va lau dai .Tuy nhien luan cuong chinh tri con co mot so xai xot va han che nhat đinh ,nhu chua xac dinh mau thuan chu yeu cua xa hoi thuoc dia ,nen khong neu duoc van de dan toc len hang dau ma nang ve van de giai cap va dau tranh giai cap .Khong danh gia dung kha nang cach mang va long yeu nuoc chong phap cua tu san dan toc va tieu tu san .Nhung han che do mang tinh chat ta khuynh giai dieu .Trai qua qua trinh dau tranh cach mang nhung nhuoc dien do moi dan dan duoc khac phuc
Trả lời Mai Le , 20:43 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan