Tại sao khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến trah xâm lược của Pháp ở ĐDương?

Mình tìm hiểu thấy nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam vì:
+ Lúc đó thực dân Pháp đang sa lầy ở chiến tranh Đông Dương. Sau 8 năm xâm lược Pháp thiệt hại gần 39 vạn quân, nền tài chính bị bòn rút vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tốn kém. Bên cạnh mọi cuộc xâm lược tiếp theo của Pháp đang đứng bên bờ vực phá sản vì chi phí cho những cuộc xâm lược sau chiến tranh thế giới thứ 2 (Pháp cũng bị nhiều thiệt hại do bị phát xít Đức bao vây chiếm đóng) bao gồm cả trận Điện Biên Phủ tốn kém này đã biến Pháp trở thành con nợ khó đòi của Mĩ (http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dien-Bien-Phu-H…
+ Do đó Pháp muốn tìm kiếm một chiến thắng quân sự nhất định để rút khỏi chiến tranh trong danh dự (không thể vì lợi nhuận chăng), để thực hiện ý đồ "chống cộng" theo yêu cầu của Mĩ. Vì thế Pháp đã buộc ta đàm phán một số điều có lợi cho Pháp ở Đông Dương.
+ Pháp chỉ còn cách thực hiện kế hoạch NAVA (kế hoạch cuối cùng).
+ Nhưng hậu chiến, Pháp đã thất bại hoàn toàn và vì không còn khả năng chi trả nợ nần cho Mĩ huống chi là chi phí cho những cuộc hành quân xâm lược kế tiếp nên Pháp phải bắt buộc kí với ta hiệp định Giơ-ne-vơ và rút quân về nước.
Bây giờ mình mới giả sử, nếu Việt Nam ta không có tinh thần yêu nước, không kiên cường đoàn kết chống giặc mà phụ thuộc vào Pháp, Mĩ thì bây giờ hoặc là trở thành một phần đất của chính quốc hoặc dẫu có hòa bình trong danh nghĩa thành một nước riêng (chắc do thế giới lên tiếng) nhưng dân ta đã bị đồng hóa về ngôn ngữ, văn hóa, bị lai căng, lai tạp giống nòi, bị phụ thuộc về kinh tế, chính trị, quân sự và không còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc như ngày hôm nay. Mình thấy điều này rõ nhất ở dân tộc Chiêm Thành bị biến thành dân tộc Chăm, còn ở Mĩ, Úc thì lúc trước dân bản xứ ở 2 nước này là người da đỏ, thổ dân nay bị biến thành bộ tộc nhỏ lẻ và ngày càng bị thu hẹp nơi sinh sống một cách thảm hại (chắc có nguy cơ diệt vong do bị lai tạp...)
Bạn có thể tìm Google và tham khảo thêm:
http://diendan.hocmai.vn/archive/index.p…
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dien-Bien-Phu-H…
Chúc bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
Trả lời Vi Du , 22:16 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan