Phân tich quan điểm và chủ trương của Đảng về việc giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới?????

quan diem la viet nam hau chien tranh da ngu yen tren giac mong chien thang ma quen di cai thuc tien doi hoi truoc mat ,vien tro cua cac nuoc trong khoi SEV giam dan theo thoi gian .Viet nam tu co lap voi the gioi sau 2 cuoc chien tranh bien gioi phia bac va tay nam ,cac nuoc tung ung ho Viet nam trong cuoc chien chong Mi nay quay lai co lap Viet nam .Ve kinh te hang hoa bao cap phan lon duoc vien tro tu Trung quoc Lien xo nay ket thuc cuoc chien cac nuoc giam dan ve so luong hang hoa dac biet truoc 1975 Trung Quoc cat vien tro hang hoa giam sut ,cau vuot cung ,o trong xa hoi manh nha buon ban tu huu noi len ,Dang dat ra huong giai quyet rang phai phat trien thuc tien nen kinh te mang dam gia tri xa hoi chu nghia.Dau thap nien 80 khung hoang kinh te xa hoi lam phap tang cao sau 2 cuoc tong dieu chinh gia luong tien .Dong thoi o Lao Trung Quoc Dong Au Lien Xo dang huong toi nen cai cach toan dien moi mat ,Vn nhat thiet phai Doi moi.
Chu truong cai cach toan dien va moi mat dau tien thu nghiem tren linh vuc Nong nghiep sau do lan ra cac linh vuc Cong nghiep dich vu xa hoi chinh tri ngoai giao... nhung van mang dinh huong XHCN
Trả lời Mai Le , 15:42 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan