Hay so sanh xu huong cuu nuoc cua phan boi chau va phan chau trinh?

Phan Bội Châu theo đường lối bạo động cách mạng cụ muốn đưa du học sinh sang Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc bởi nơi đây có cuộc Duy tân minh trị mà không hề biết bản chất của đế quốc thì luôn luôn giống nhau dù cho có là người phương Đông hay phương Tây , đường lối này không đúng với thời đại, bị lịch sử sàng lọc
Trong khi Phan Châu Trinh thì mag đậm màu sắc phương Tây tiến bộ hơn, ca ngợi lòng bác ái, hoà bình. Cụ luôn quan niệm “ bất bạo động, bạo động tắc tử, bất bạo động, bạo động đại ngu”. Nhưng sai lầm của cụ là sự van nài yếu đuối, cải lương “xin Pháp rủ lòng thương”. Đây cũng không phải là đường lối của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tiếp tục bị lịch sử sàng lọc.
Cho đến khi vị nhân tài kiệt xuất của dân tộc xuất hiện với những suy nghĩ, phải sang chính đất nước đang xâm lược mình để tìm hiểu và tìm con đường cứu nước đúng đắn...
Đó chính là Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh
Trả lời Vi Du , 17:47 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan