Thuyết minh bài hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn/'?

Trần Hưng Đạo ( Trần Quốc Tuấn )
là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng
trong lịch sử Việt Nam,
có công lớn trong hai lần kháng chiến chống Nguyên Mông.
Ông cũng là tác giả của bộ "Binh thư yếu lược"
(hay "Binh gia diệu lý yếu lược") và
"Vạn Kiếp tông bí truyền thư" (đã thất lạc).
Ông còn được người dân Việt tôn sùng như bậc thánh,
nên còn được gọi là Đức thánh Trần.
Ông tên thật là Trần Quốc Tuấn,
là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu,
cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú,
quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).
Năm sinh của ông không rõ ràng,
có tài liệu cho là năm 1228,
có tài liệu thì cho là năm 1230 hay 1232.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7…
---
Bạn vào trang web trên xem thêm chi tiết nhé / chào Bạn ..
Trả lời Mai Le , 18:36 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan