Thuyet minh ve cuon sach ngu van, giup minh voi?

Đây là bài thuyết minh cuốn sách ngữ văn 8 nhe:
SGK ngữ văn 8 hiện nay được các nhà khoa học về giáo dục biên soạn theo hướng tích hợp về kiến thức nhằm mục đích vừa cung cấp cho hs những kiến thức, kỹ năng mang tính phổ thông, cơ bản mà hiện đại, vừa tránh sự trùng lặp, chồng chéo không cần thiết.
Hai cuốn ngữ văn 8 tập 1,2 tổng hợp toàn bộ kién thức trong 34 bài học. Nhìn chung mỗi bài học được kết cấu thành 3 phần lớn:
1.Phần văn bản
ở phần này, các nhà khoa học đã tuyển chọn các tác phẩm văn học VN, văn học nước ngoài để biên soạn, giới thiệu cho hs xen lẫn một lượng không nhỏ các văn bản có tính nhật dụng- một sự cải cách cần thiết cho tu duy của hs. các văn bản văn học được biên soạn theo các mốc thời gian(có kèm việc đan xen thể loại). văn bản được trích trọn vẹn hoặc một phần có kèm chú thích giới thiệu về tác giả và phong cách cùng một phần đọc hiểu, chủ yếu để giúp hs tự chuẩn bị bài trước ở nhà. các văn bản nhật dụng phong phú và đa dạng cũng được biên soạn hteo cách ở trên. tuy nhiên, trong 34 bài học, có bài có tới hai văn bản nhưng có bài thì không có văn bản nào. cũng có bài văn bản được rích ra nhưng hs tự học mà không đươc giảng.
2. Phần tiếng việt
Phần này nằm ngay sau phần đọc hiểu hay phần luyện tập của các văn bản. nội dung của phần tiếgn việt cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp...và hầu hết đều được trình bày theo hướng từ ví dụ đến ghi nhớ.
3.Phần tập làm văn
Là phần quan trọng thứ ba tạo nên bố cục hoàn chỉnh cho mỗi bài học. trong phần này, hs được học lí thuyết và thực hành về các kiểu bài văn như:văn tự sự, văn nghị luận...cũng ở phàn này, hs được tham khảo những bài mẫu và có sẵn trước các đề văn để thực hành cho từng kiểu loại bài.
về cơ bản, 34 bài học trong sách ngữ văn 8 được biên soạn theo bố cục trên đây, tuy nhiên ở cuối mỗi tập nhất là từ bài 31 của tập 2, sách biên soạn các bài ôn tập. các bài ôn tập này không có phần văn bản nhưng cách sắp xếp bố cục vẫn là phần ôn về văn bản-phân môn tiếng việt và cuối cùng vẫn là tập làm văn.
Nếu như bạn không học lớp 8 thì sửa lại hé.
Trả lời Mai Le , 22:23 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan