Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?

Biến thái hoàn toàn là quá trình biến đổi từ trứng sang con trưởng thành. 88% các loài côn trùng trong thiên nhiên đi qua giai đoạn biến thái hoàn toàn.

Các giai đoạn:
+ Giai đoạn trứng: Một con cái trưởng thành đẻ trứng (ở nơi điều kiện thuận lợi).
+ Giai đoạn ấu trùng: Ấu trùng được nở ra từ trứng. Thông thường, ấu trùng có dạng sâu. Trong thời gian phát triển, ấu trùng lột xác vài lần và lớn lên một chút.
+ Giai đoạn nhộng: Sau một khoảng thời gian, ấu trùng tạo kén và ẩn trong kén. Chúng không ăn khi ở trong kén. Trong thời gian này, chúng phát triển thành con trưởng thành. Giai đoạn nhộng có thể kéo dài từ 4 ngày cho đến rất nhiều tháng.
+ Giai đoạn thành trùng: Khi phát triển đã hoàn thiện, con trưởng thành chui ra khỏi kén.

Sự biến đổi kỳ lạ từ ấu trùng sang dạng trưởng thành này được gọi là sự biến thái hay là sự biến đổi hoàn toàn. Châu chấu chỉ có sự biến đổi không hoàn toàn vì từ ấu trùng đến trưởng thành nó chỉ trải qua giai đoạn biến đổi từ từ.
Trả lời Vi Du , 18:48 ngày 23/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan