Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với tiến hóa và chọn giống vậy ?

Vai trò của biến dị tổ hợp đối với quá trình tiến hoá và chọn giống
- Là nguồn biến dị thường xuyên và phong phú trong tự nhiên, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tiến hoá.
- Trong chọn giống, con người duy trì những kiểu gen tốt, loại bỏ những kiểu gen xấu, nhằm đáp ứng những nhu cầu phức tạp và đa dạng trong cuộc sống. Biến dị tổ hợp là nguồn biến dị quan trọng trong chọn giống.
ở các loài sinh sản giao phối thì biến dị lại hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính vì
Thực ra trong sinh sản vô tính "hầu như" không có biến dị tổ hợp. Nguyên nhân chính là do đặc điểm của hình thức sinh sản vô tính: không có thụ tinh chỉ có sự giảm phân hình thành giao tử và hình thành qua tb mẹ nhờ quá trình nguyên phân ~~> "Đa phần" giống cơ thể mẹ
Khác biệt hẳn với hình thức sinh sản vô tính, hình thức sinh sản hữu tính xuất hiện phân li độc lập và tổ hợp tự do của gen trong quá trình phát sinh giao tử tạo nhiều giao tử khác nhau ~> quá trình thụ tinh chúng được tổ hợp lại tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau ~> Đó là căn nguyên làm xuất hiện biến dị tổ hợp

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ
Trả lời Vi Du , 08:31 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan