Hoocmon la gi? Vai tro va tinh chat cua hoocmon?

Hormone là những chất hóa học được bài tiết bởi các tuyến nội tiết hoặc những tế bào đặc biệt có khả năng chế tiết.
Ví dụ:
Tuyến nội tiết: tụy nội tiết bài tiết insunlin (tế bào beta), glucagon (tế bào alpha), tuyến thượng thận bái tiết rất nhiều hormone như adrenalin, noradrenalin, cortisol,...
Các tế bào nội tiết: tế bào G ở tuyến môn vị dạ dày bài tiết gastrin, tế bào D tiết somatostatin, tế bào ưa crom tiết histamin,...
Vai trò: điều hòa hoạt động chức năng của mọi cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể theo cơ chế thể dịch và điều hòa ngược (feedback) âm hoặc dương tính.
Tính chất:
+ Tính đặc hiệu tuyệt đối: mỗi hormone chỉ tác dụng lên 1 tuyến đích như TSH (thyroid stimulating hormone - hme kích thích tuyến giáp) chỉ tác động lên tuyến giáp, ACTH (chỉ tác dụng lên tuyến vỏ thượng thận),...
+ Tính đặc biệt không tuyệt đối: có thể tác động lên mọi mô, tuyến trong cơ thể (như GH - Growth hormone)
+ Có tác dụng rất mạnh: chỉ với 1 lượng nhỏ có thể gây lên biến đổi lớn
+ Thường có vị trí tác động ở nơi khác chứ không phải ngay nơi được sản xuất
Trả lời Vi Du , 09:46 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan