Bài tập vật lý lớp 10 về chất khí, chỉ cho mình hướng đi với?

Nhận xét rằng, điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện nhiệt độ T= 0 độ C (273 độ K), áp suất P= 1 atm.
Ở điều kiện mà bài toán đưa ra, áp suất là 20 atm, gấp 20 lần đktc.
Xét hai bình có thể tích V giống nhau, cùng ở nhiệt độ T= 273K.
Áp suất của bình 1 là P1= 1 atm.
Áp suất của bình 2 là P2= 20 atm.
Theo phương trình trạng thái của chất khí thì: PV= nRT, với R là hằng số của khí lí tưởng, n là số mol khí chứa trong bình.
Áp dụng cho bình 1: P1*V= n1*R*T, suy ra: P1/ n1= RT/ V.
Áp dụng cho bình 2: P2*V= n2*RT, suy ra P2/ n2= RT/V.
Để ý thấy vế phải của 2 phương trình cùng là một giá trị, vậy có:
P1/ n1= P2/ n2.
hay n2/ n1= P2/ P1= 20.
Rõ ràng số mol tỉ lệ thuận với khối lượng của chất khí----->m2= 20*m1, quá trình xét đến giữa hai bình là cùng một thể tích V , vậy m2/ V= 20*( m1/ V), hay khối lượng riêng của bình 2 bằng 20 lần khối lượng riêng của bình một = 20* 1,43= 28,6 kg/ m3.
Đáp số 28,6 kg/ m3.
Trả lời Vi Du , 17:42 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan