Em hãy nêu đặc điểm địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên?

Nêu đặc điểm của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Việt Nam

- Phần đất liền
+ Vị trí: nằm giữa các vĩ độ 8°34’ B→23°23’ B và giữa các kinh độ 102°10’ Đ →109°24’ Đ
+ Diện tích đất tự nhiên: 329 314 km2
- Phần biển
+ Diện tích 1 triệu km2
+ Các đảo xa nhất về phía đông thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà)

- Đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên
+ Vị trí nội chí tuyến bán cầu Bắc.
+ Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam
+ Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, Đông Nam á đất liền và Đông Nam á hải đảo.
+ Vị trí ở vị trí tiếp xúc giữa các luồng sinh vật và luồng gió mùa.


* Đặc điểm trên của vị trí địa lí có ảnh hưởng đối với môi trường tự nhiên nước ta (ý nghĩa của vị trí địa lí đối với môi trường tự nhiên) : Tạo nên đặc điểm chung của thiên nhiên nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính ven biển, tính đa dạng và phức tạp.
Trả lời Vi Du , 22:28 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan