Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ.mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?

*dac diem gio mua mua dong:
- hoat dong tu thang 11->4, mien bac nuoc ta chiu anh huong manh me cua khoi khi lanh tu phuong bac di chuyen theo huong Dong Bac nen co mua dong lanh:
+ nua dau mua dong: thoi tiet lanh kho
+ nua sau mua dong: thoi tiet lanh am, co mua phun o vung ven bien DB Bac Bo & Bac Trung Bo
- khi di chuyen xuong phia nam, khoi khi suy yeu dan, bot lanh & hau nhu bi chan lai o D.Bach Ma
- tu Da Nang tro vao, tin phong Ban cau Bac cung thoi theo huong dong bac nen chiem uu the gay mua cho ven bien Nam Trung Bo, trong khi Tay Nguyen va DB Nam Bo la mua kho.
*dac diem gio mua mua ha: hoat dong tu thang 5->10, co 2 luong gio thoi theo huong tay nam vao nuoc ta:
- dau mua ha, khoi khi nhiet doi tu Bac An Do Duong thoi theo huong Tay Nam gay mua lon cho DB Nam Bo va Tay Nguyen.
- vuot Truong Son va cac day nui doc bien gioi Viet-Lao, tran xuong vung DB ven bien Trung Bo va phan Nam cua Tay Bac, khoi khi tro nen kho nong (gio Phon, gio Lao, gio Tay kho nong)
- giua va cuoi mua ha, gio mua Tay Nam (tu ap cao can chi tuyen nua cau nam) hoat dong manh gay mua lon va keo dai cho DB Nam Bo va Tay Nguyen.
- gio Tay Nam cung cac dai hoi tu nhiet doi la nguyen nhan chu yeu gay mua vao mua ha cho ca 2 mien nam, bac va mua vao thang 9 o trung bo.
- do ap thap bac bo, khoi khi nay di chuyen theo huong dong nam vao bac bo tao nen "gio mua dong nam" vao mua ha o mien bac nuoc ta.
*cac khoi khi khac nhau ve huong va tinh chat hoat dong luan phien theo mua tao nhung vung khi hau khac nhau.
*chung co dac diem khac nhau do tinh chat hoat dong theo huong, su luan phien va mot phan la do dia hinh nuoc ta co cac do cao khac nhau...!!!
Trả lời Vi Du , 08:19 ngày 25/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan