Ten va giai thích su hình thanh các loại gio chinh trên Trai Dát?

Các loại gio chinh trên Trai Dát hiện diện suốt là: gió tín phong, gió tây ôn đới, gió đông cực.
- Phạm vi hoạt động: (SGK địa 6 có vẽ hình rỏ )
- Nguyên nhân hình thành: do góc nhập xạ Mặt trời đến các vĩ độ khác nhau, khu vực xích đạo lượng nhiệt nhận tương đối cao, nóng, càng lên vĩ độ cao lượng nhiệt càng giãm, địa cực là nơi giá lạnh.
Các vành đai nhiệt khác nhau dẫn đến hình thành các vành đai khí áp cao, thấp khác nhau ở các vùng xích đạo, chí tuyến, vòng cực, địa cực, nên có các khối khí chuyển động từ nơi áp cao về áp thấp, tạo nên các hoàn lưu khí quyển dưới thấp và trên cao, là nguyên nhân hình thành 3 loại gió chính này.
--
bạn xem trên hình để giải thích chi tiết, từ vùng xích đạo không khí nóng bốc lên cao hình thành vành đai áp thấp ở xích đạo, lên cao luồng khí tỏa 2 bên và nén xuống nhằm khu vực chí tuyến nên ở chí tuyến hình thành vành đai áp cao, nên có không khí chuyển từ chí tuyến về xích đạo hình thành gió Tín phong.
Vùng chí tuyến hình thành đai áp cao, vùng địa cực giá lạnh cũng hình thành đai áp cao, vùng vòng cực khoảng 66 độ 33 phút có trị số áp thấp hơn hai vùng lân cận nên hình thành đai áp thấp hơn;
Nhìn ở hoàn lưu dưới thấp trên bề mặt đất ta thấy không khí chuyển từ chí tuyến về xích đạo hình thành gió Tín phong, từ chí tuyến về vòng cực mang tên gió Tây ôn đới. từ địa cực tỏa về vùng vòng cực lân cận gọi là gió Đông cực.
Trả lời Mai Le , 08:51 ngày 25/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan