Chủ đề viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 (năm 2014)

Hằng năm, Liên minh Bưu chính thế giới đều phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới, tất cả các em học sinh từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10) đều có thể tham gia cuộc thi.


Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 (năm 2014) là: Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thể nào”; Tiếng Anh: Write a letter describing how music can touch lives”

Cuộc thi viết thư UPU tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp với Bộ Giáo dục và  Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

Yêu cầu bài dự thi phải để trong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi (tác giải bài dự thi), địa chỉ nơi nhận (Báo Thiếu niên Tiền phòng, số 5, Hòa Mã, Hà Nội, mã bưu chính 112815), ngoài ra cần ghi rõ Bài dự thi viết thư quốc tế UPU 43 và gửi qua đường Bưu điện.

Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ; các bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm; Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ).

Thời hạn nhận bài thi đến hết ngày 8/3/2014 (theo dấu nhật ấn của Bưu cục chấp nhận).
Trả lời Mai Le , 13:51 ngày 21/01/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan