Tuổi trẻ là tương lai của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, người Bác kính yêu của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Người viết: Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thật vậy, tuổi trẻ có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và tương lai đất nước.

Thanh niên là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc. Đó là lớp người trẻ tuổi, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo. Họ là lực lượng rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc. Là lớp người trẻ tuổi, thanh niên có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực, khát khao với nghĩa lớn của dân tộc, của Đảng, đó là độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Tuổi trẻ là sự sung mãn; vai trò, trách nhiệm rất lớn. Với tính cách là một lực lượng xã hội, thanh niện chiếm 1/3 dân số, là lực lượng xung kích, đội hậu bị của Đảng. Thanh niên luôn hăng hái, xung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ gian khổ, khó khăn. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên”. Thanh niên là chủ hiện tại, đồng thời là chủ tương lai của đất nước.

Khi đất nước còn trong vòng nô lệ, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên. Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, trong bài Gửi thanh niên An Nam, sau khi nêu những tấm gương của thanh niên Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc cảnh báo thế hệ tuổi trẻ đất nước:

Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: họ không làm gì cả. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà; những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác; còn những kẻ xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi!

Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”.

Luận điểm này, xét đến cùng là xuất phát từ việc đánh giá cao vai trò của thanh niên. Vì thanh niên có vai trò to lớn, nếu thanh niên không làm gì cả, biếng nhác chỉ thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ sẽ là nguy cơ cho đất nước. Ngược lại, nếu thanh niên hăng hái phấn đấu, rèn luyện trong đấu tranh thì xã hội, đất nước sẽ phát triển.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền thuộc về nhân dân, cả dân tộc bước vào một thời kỳ mới, nhiệm vụ mới là bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Lúc này, Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Thanh niên muốn là người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó.” Nhưng muốn là người chủ thì phải rèn luyện, đấu tranh. Vai trò làm chủ không tự nhiên có được mà phải phấn đấu trong gian khổ, hy sinh. Một vấn đề làm chủ nhưng có hai khía cạnh có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khía cạnh thứ nhất, thanh niên là người làm chủ. Khía cạnh thứ hai là muốn làm chủ thì thanh niên phải phấn đấu, rèn luyện, có ý chí vươn lên. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chủ tịch khẳng định sức mạnh của thanh niên:

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.

Quả thực, các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam luôn xung phong, mạnh mẽ, giàu ‎ chí nghị lực, phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mở rộng hợp tác quốc tế, nhân dân ta đã thu được những thành tựu quan trọng. Với vai trò tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, thanh niên đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước và tiến bộ xã hội với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trên mọi vùng miền của Tổ quốc.

Nhưng cũng còn không ít những thanh niên không chịu khó rèn luyện đã trở nên hư hỏng, chạy theo lối sống thực dụng, nghiện ngập, trộm cướp hoặc chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, bi quan, chán nản …

Vì vậy, việc bồi dưỡng, rèn luyện các thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...
Trả lời Mai Le , 23:33 ngày 19/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan