Nguyên nhân và ý nghĩa của khởi nghĩa Tây Sơn?

Nguyên  nhân thắng lợi


-Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân


- Được sự ủng hộ của nhân dân;


- Tài chỉ huy của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân, với chiến thuật  tài tình , nắm vững thời cơ  phản công quyết liệt , hành quân thần tốc , tiến quân mãnh liệt , chiến đấu cơ động.


Ý nghĩa của phong trào Tây Sơn:


- Thống nhất đất nước .


- Đập tan  sự xâm lược của quân Xiêm ,Thanh.


- Giữ vững độc lập tổ quốc.

Trả lời Hà Thu , 09:34 ngày 25/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan