GÓP VỐN BẰNG NGOẠI TỆ

Thảo luận 1

Doanh nghiệp mình là 100% vồn nước ngoài ( Công ty TNHH 1 thành viên), sếp mình hay nhập quỹ bằng usd và mình hạch toán vào tăng vốn.
Nhưng mình thấy cơ quan thuế họ nói như vậy thì không được chấp nhận mà phải lập biên bản vốn góp. Nhờ các bác tư vấn giúp với ạ. Và bác nào có mẫu biên bản góp vốn bằng tiền thì cho em xin với ạ
Thanhk ạ!

Thảo luận 2

phải có biên bản góp vốn là cái chắc rùi- và còn phải quy ra " thóc việt nam" nữa

CÔNG TY A
Số: 01/200/BB-HĐTV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tỉnh, tp, ngày …. tháng …. năm 200
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(V/v: Góp vốn kinh doanh
)

Hôm nay, vào lúc 8.00 sáng, ngày ……………..
Tại trụ sở:……………………………………… ……….
Địa chỉ: …&h
Trả lời Mai Le , 01:33 ngày 06/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan