Hạch toán sao: Bị truy thu thuế, điều chỉnh giảm vào thuế GTGT năm sau

Thảo luận 1

Sau khi quyết toán thuế năm 2006, bên em bị truy thu thuế GTGT gần 3M, nhân tiện thuế GTGT T6/2007 đang dư, bên em đã làm công văn xin điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào kỳ trước tại tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai T7/2007. và đã trừ vào thuế GTGT dư của T6. Bi giờ làm báo cáo thuế năm 2007, xin cho hỏi như vậy sẽ phải hạch toán ra sao hả mọi người, giúp em với…HELP MEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!

Thảo luận 2

Trích Nguyên văn bởi anhnh View Post
Sau khi quyết toán thuế năm 2006, bên em bị truy thu thuế GTGT gần 3M, nhân tiện thuế GTGT T6/2007 đang dư, bên em đã làm công văn xin điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào kỳ trước tại tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai T7/2007. và đã trừ vào thuế GTGT dư của T6. Bi giờ làm báo cáo thuế năm 2007, xin cho hỏi như vậy sẽ phải hạch toán ra sao hả mọi người, giúp em với…HELP MEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!
Khi bị phát hiện và truy thu thuế GTGT thì hạch toán.

Nợ TK 811
Có TK 333

+ Khi làm công văn xin điều chỉnh bù trừ giữa số bị truy thu và số còn được hoàn và được cơ quan thuế chấp nhận hạch toán:

Nợ TK 333
Có TK 133

Bạn ghi chú số thuế bị truy thu hạch toán trên TK 811 không được tính vào chi phí hợp lý theo thông tư 134/2007/TT-BTC nhé.

Thân chào bạn!

Thảo luận 3

Trích Nguyên văn bởi anhnh View Post
Sau khi quyết toán thuế năm 2006, bên em bị truy thu thuế GTGT gần 3M, nhân tiện thuế GTGT T6/2007 đang dư, bên em đã làm công văn xin điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV mua vào kỳ trước tại tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai T7/2007. và đã trừ vào thuế GTGT dư của T6. Bi giờ làm báo cáo thuế năm 2007, xin cho hỏi như vậy sẽ phải hạch toán ra sao hả mọi người, giúp em với…HELP MEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!
Theo ý kiến của tôi thì việc bị truy thu thuế sẽ ko được tính vào chi phí hợp lý. Vì vậy khoản thuế bị truy thu sẽ được điều chỉnh thẳng cho lợi nhuận còn lại của năm trước:
- Khi nộp tiền truy thu thuế GTGT KT ghi:
Nợ TK 333
Có TK 111,112
Khi làm công văn điều chỉnh giảm thuế đầu vào kỳ kê khai tháng 7:
Nợ TK 421 (or TK 138 chờ giải quyết or TK 811 ...)
Có TK 133
Kết chuyển thuế GTGT đầu vào tháng 7
Nợ TK 133
Có TK 333 (phần điều chỉnh giảm)

Thảo luận 4

@Dragon: Cảm ơn bạn vì mình cũng đang bí chỗ này. Nhưng như vậy thì 811 vẫn treo đó cho đến cuối năm rối sau đó trừ vào lợi nhuận sau thuế?
@nk_Trung: Nếu năm trước không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đủ thì sao. Nên theo mình thì có 2 cách hạch toán :
+ Trừ thẳng vào lợi nhuận còn lại của năm trước.
+ Đưa vào 811 rồi cuối năm trừ ra mà không đưa vào chi phí hợp lý.
Cảm ơn các bạn
Trả lời Vi Du , 04:49 ngày 06/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan