Cách tính giá thành sản phẩm xuất kho trong kỳ theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

Thảo luận 1

Em có cái bài tập đây mong các bạn sinh viên giúp đỡ, vì chắc là các bác đi làm rùi thì ít khi va chạm. Em đang cần gấp lắm, chân thành cảm ơn!

Tồn đầu kỳ
A: 200sp, z= 500.000đ/sp
B: 300sp, z= 800.000đ/sp
trong tháng sản xuất 1800sp A, 1700sp B
chi phí: 621= 1.500.000.000đ
622= 476.000.000đ
627= 374.400.000
1. tính giá thành sp sx trong kỳ, ko có sp dở và hệ số sp A là 1. sp B là 1,6
2. tính giá thành sp xuất kho trong kỳ theo pp bình quân cả kỳ dự trữ. biết cuối tháng tồn
kho 600 sp A và 400 sp B

Thảo luận 2

Bạn làm thử như sau:
1. Tính giá thành theo hệ số
- Giá thành sản phẩm A
621A = 1.500.000.000 * 1/ (1+1,6) = 576.923.077
622A = 476.000.000 * 1/ (1+1,6) = 183.076.923
627A = 374.400.000 * 1/ (1+1,6) = 144.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm A = (576.923.077 + 183.076.923 + 144.000.000)/1.800.000 = 502.222
- Giá thành sản phẩm B
621B = 1.500.000.000 * 1,6/ (1+1,6) = 923.076.923
622B = 476.000.000 * 1,6/ (1+1,6) = 292.923.077
627B = 374.400.000 * 1,6/ (1+1,6) = 230.400.000

Giá thành đơn vị sản phẩm B = (923.076.923 + 292.923.077 + 230.400.000)/1.700.000 = 850.824

2. Tính giá xuất theo pp bình quân
- Sản phẩm A = (200 x 500.000 + 1.800 x 502.222)/(200+1.800) = 502.000
- Sản phẩm B = (300 x 800.000 + 1.700 x 850.825)/(300+1.700) = 843.201

3. Giá vồn hàng bán (632)
- Sản phẩm A = (200+1.800-600)x502.000=702.800.000
- Sản phẩm B = (300+1.700-400)x843.201=1.361.317.647
Như vậy giá vốn thành phẩm xuất bán trong kỳ là: 702.800.000 + 1.361.317.647 = 2.064.117.647

Chúc bạn thành công!

Thảo luận 3

Trích Nguyên văn bởi avinsoft View Post
Bạn làm thử như sau:
1. Tính giá thành theo hệ số
- Giá thành sản phẩm A
621A = 1.500.000.000 * 1/ (1+1,6) = 576.923.077
622A = 476.000.000 * 1/ (1+1,6) = 183.076.923
627A = 374.400.000 * 1/ (1+1,6) = 144.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm A = (576.923.077 + 183.076.923 + 144.000.000)/1.800.000 = 502.222
- Giá thành sản phẩm B
621B = 1.500.000.000 * 1,6/ (1+1,6) = 923.076.923
622B = 476.000.000 * 1,6/ (1+1,6) = 292.923.077
627B = 374.400.000 * 1,6/ (1+1,6) = 230.400.000

Giá thành đơn vị sản phẩm B = (923.076.923 + 292.923.077 + 230.400.000)/1.700.000 = 850.824

2. Tính giá xuất theo pp bình quân
- Sản phẩm A = (200 x 500.000 + 1.800 x 502.222)/(200+1.800) = 502.000
- Sản phẩm B = (300 x 800.000 + 1.700 x 850.825)/(300+1.700) = 843.201

3. Giá vồn hàng bán (632)
- Sản phẩm A = (200+1.800-600)x502.000=702.800.000
- Sản phẩm B = (300+1.700-400)x843.201=1.361.317.647
Như vậy giá vốn thành phẩm xuất bán trong kỳ là: 702.800.000 + 1.361.317.647 = 2.064.117.647

Chúc bạn thành công!
Bài trên chỉ đúng khi doanh nghiệp chỉ sản xuất 2 sp: 1spA, và 1 Sp B, hoặc số lượng SPA= số lượng SP B.
Trong khi bài tập trên, số lượng sp A khác số lương sp B.

Thảo luận 4

- Mình làm theo đầu bài là 2 SP mà, và dẫu bao nhiêu thì quan trọng gì, khi đó mẫu số của hệ số thay đổi thôi
- Trên mình tính số lượng SP A và SP B hoàn toàn khác nhau đâu cần phải bằng nhau.

Đây là bài toán hết sức đơn giản theo kiểu chia 12 đồng cổ tức cho hai ông góp vốn một ông 60%, một ông 40%. Còn nếu có 5 bảy ông góp vốn với tỷ lệ % khác nhau thì cũng làm như thế, có khác gì nhau đâu nhỉ.
Theo bạn thì tính thế nào? Xin chỉ giáo. Thanks

Thảo luận 5

Trích Nguyên văn bởi avinsoft View Post
- Mình làm theo đầu bài là 2 SP mà, và dẫu bao nhiêu thì quan trọng gì, khi đó mẫu số của hệ số thay đổi thôi
- Trên mình tính số lượng SP A và SP B hoàn toàn khác nhau đâu cần phải bằng nhau.

Đây là bài toán hết sức đơn giản theo kiểu chia 12 đồng cổ tức cho hai ông góp vốn một ông 60%, một ông 40%. Còn nếu có 5 bảy ông góp vốn với tỷ lệ % khác nhau thì cũng làm như thế, có khác gì nhau đâu nhỉ.
Theo bạn thì tính thế nào? Xin chỉ giáo. Thanks
Với cách tính của mình: số liệu như sau:
(xin lỗi bạn, mấy hôm nay mình bận việc nên trả lời trể)
1. Giá thành:
Giá thành SP A = {(1.500.000.000 + 476.000.000 + 374.400.000)}/{(1800 x 1) +(1700 x1.6) = 520.000 đ
Giá thành SP B = {(1.500.000.000 + 476.000.000 + 374.400.000)}/{(1800 x 1) +(1700 x1.6)} x 1.6 = 832.000 đ
2. Số lượng sản phầm đã xuất bán:
SP A = 200+1.800- 600 = 1.400 sp
SP B = 300+1.700- 400 = 1.600 sp

3. Giá vốn sản phẩm đã xuất:
3a. Giá bình quân cả kỳ SP A : {(200 x 500.000)+(1.800 x 520.000)}/2.000 = 518.000.
Giá vốn sp A = 1.400 x 518.000 = 725.200.000 đ
3b. Giá bình quân cả kỳ SP B : {(300 x 800.000)+(1.700 x 832.000)}/2.000 = 827.200
Giá vốn sp B = 1.600 x 827.200 = 1.323.520.000 đ

Thảo luận 6

Daniel đúng rồi đấy, mình thiếu nhân với số lượng sản phẩm hoàn thành.

Thảo luận 7

Trích Nguyên văn bởi avinsoft View Post
Daniel đúng rồi đấy, mình thiếu nhân với số lượng sản phẩm hoàn thành.
OK ! Bạn nào có nhu cầu xem công cụ tính, test giá thành trường hợp trên, gửi e mail về TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DANIEL theo địa chỉ e mail. TRUNG TÂM sẽ gửi tặng bạn tham khảo.
Trả lời Mai Le , 15:52 ngày 06/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan