Lấy 1 ví dụ và phân tích để thấy nó thể hiện 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật:quy luật chuyển hoá?

1. Lượng-chất:
- Về tự nhiên: Một bong bóng. Nếu tích lũy lượng không khí trong nó càng lúc càng nhiều thì... Bùm. Nó không còn là một bong bóng; Một khối chất phóng xạ Uranium, tích lũy ngày càng nhiều, vượt qua khối lượng tới hạn thì... Ầm. Nó là một quả bom nguyên tử; Một đập nước thủy điện tích lũy lượng nước ngày càng nhiều, vượt mức nước cho phép... Oành. Nó là một cơn lũ quét.
- Về xã hội: Một nhà kinh doanh tích lũy tư bản (tiền) ngày càng nhiều thì sẽ biến thành nhà tài phiệt, lũng đoạn chính trị; Một nông dân tích lũy ruộng đất ngày càng nhiều sẽ biến thành địa chủ (bản chất lúc này đã bị thay đổi: bốc lột).
1. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập:
- Về tự nhiên: Lấy lại ví dụ quả bong bóng. Luôn tồn tại hai lực đối nghịch nhau: lực trương nở của khối khí và lực co bóp đàn hồi của cao su. Quả bóng tồn tại được là do sự tồn tại đồng thời cả hai lực này. Thiếu một nó không còn là quả bong bóng; Thái dương hệ chúng ta đang sống tồn tại hai lực: một là lực ly tâm, hai là lực hút của mặt trời đối với các hành tinh. Thiếu một trong hai thì... Ớn quá!
- Về xã hội: Chi tiêu và thu nhập là hai mặt đối lập trong gia đình. Cái nào quá đáng cũng... Ly dị! Làn việc và giải lao cũng là hai mặt đối lập của một cá thể. Quá đáng cái nào cũng... Tiêu tùng; Tả khuynh và hữu khuynh trong một quốc gia cũng là hai mặt đối lập. Bên nào quá đáng chế độ chính trị quốc gia ấy cũng... Biến!
- Quy luật phủ định của phủ định: Chế độ phong kiến phủ định chế độ chiếm hữu nô lệ; Tư Bản phủ định Phong Kiến; CS phủ định TB (thiệt không chưa rõ?)
Trả lời Vi Du , 00:37 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan