Cho em hỏi về phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

Thảo luận 1

- Trong phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn thì em có một số thắc mắc như sau nhờ mọi người giúp giùm:
- Thông thường đề bài thường kêu tính đơn giá xuất như vầy:
Tồn đầu kì: 500 kg - đơn giá: 20.000 đ/kg
Nhập lần 1: 3.000 kg - đơn giá: 21.000 đ/kg
Nhập lần 2: 2.000 kg - đơn giá: 22.000 đ/kg
Xuất lần 1: 4.000 kg

==> vậy đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500

Cách tính trên thì em thường thấy và cũng hiểu, nhưng giả sử bây giờ đề sẽ sửa lại 1 chút ở lần xuất 1: 3.200 kg. Do ngay từ lần nhập thứ nhất 3.000 đã đủ cho lần xuất 1, nên khi tính đơn giá bình quân mình tính giống công thức ở trên hay là tính như vầy: (500*20.000 + 3.000*21.000)/3.500

MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI. THANKS NHIỀU

Thảo luận 2

Phương pháp bình quân gia quyền bao gồm bình quân cuối kỳ và bình quân liên hoàn.

Bình quân liên hoàn là mỗi khi xuất kho thì phải tính lại giá xuất (giá tính lại là giá bình quân của tổng tồn).
Theo ví dụ của bạn thì giá bình quân là: ==> vậy đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500 ví dụ = XX đồng, SL tồn = 3.200Kg
Giả sử sau khi xuất lần 1 thì bạn nhập tiếp 1.000kg giá 24.000. Và bạn xuất lần 2 = 1.500kg thì đơn giá BQ liên hoàn = (xx * 3.200 + 1.000 * 24.000)/(3.200+1.500).

Thảo luận 3

Trích Nguyên văn bởi sontungtn View Post
- Trong phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn thì em có một số thắc mắc như sau nhờ mọi người giúp giùm:
- Thông thường đề bài thường kêu tính đơn giá xuất như vầy:
Tồn đầu kì: 500 kg - đơn giá: 20.000 đ/kg
Nhập lần 1: 3.000 kg - đơn giá: 21.000 đ/kg
Nhập lần 2: 2.000 kg - đơn giá: 22.000 đ/kg
Xuất lần 1: 4.000 kg

==> vậy đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500

Cách tính trên thì em thường thấy và cũng hiểu, nhưng giả sử bây giờ đề sẽ sửa lại 1 chút ở lần xuất 1: 3.200 kg. Do ngay từ lần nhập thứ nhất 3.000 đã đủ cho lần xuất 1, nên khi tính đơn giá bình quân mình tính giống công thức ở trên hay là tính như vầy: (500*20.000 + 3.000*21.000)/3.500

MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI. THANKS NHIỀU
làm như bạn là ok rồi. Chúc bạn học tốt nha!

Thảo luận 4

Mọi người vẫn chưa hiểu ý em, ý em là: ban đầu đề cho xuất lần 1 là 4000 kg thì đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500, nhưng giả sử đề được sửa lại thay vì xuất 4.000 thì chỉ xuất 3.200 thôi, thì mình vẫn sử dụng công thức (500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500 hay là công thức dưới đây:
(500*20.000 + 3.000*21.000)/3.500 (do tồn đầu kì + lần nhập 1 đã đủ, ko cần tính lần nhập 2 vô)

THANKS MỌI NGƯỜI

Thảo luận 5

Trích Nguyên văn bởi sontungtn View Post
Mọi người vẫn chưa hiểu ý em, ý em là: ban đầu đề cho xuất lần 1 là 4000 kg thì đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500, nhưng giả sử đề được sửa lại thay vì xuất 4.000 thì chỉ xuất 3.200 thôi, thì mình vẫn sử dụng công thức (500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500 hay là công thức dưới đây:
(500*20.000 + 3.000*21.000)/3.500 (do tồn đầu kì + lần nhập 1 đã đủ, ko cần tính lần nhập 2 vô)

THANKS MỌI NGƯỜI
Phương pháp bình quân liên hoàn là sau mỗi lần xuất bạn phải tính lại giá xuất kho. Theo đề bài của bạn, nhập lần 1, lần 2 sau đó mới xuất thì tính như bạn là đúng rồi, không cần biết khối lượng xuất là bao nhiêu, dù có thể sau lần nhập thứ nhất thì đã đủ khối lượng để xuất nhưng do sau lần nhập thứ nhất mình đã xuất đâu mà tính giá xuất kho. Do đó nếu đề cho là xuất 3200 thì bạn vẫn tính giá xuất kho như khi cho xuất 4000.
Còn nếu đề cho là xuất lần 1 ngay sau lần nhập thứ nhất, sau đó mới nhập lần 2 thì giá xuất kho là như CT tính thứ 2 của bạn.
Nếu đề bài cho rõ ngày xuất và nhập bạn sẽ dễ thấy hơn.
Nói chung, bạn cứ nhớ là đến thời điểm xuất thì tính giá xuất kho, rồi lấy giá xuất ấy nhân với khối lượng xuất là được, khối lượng ít hay nhiều không quan trọng.
Mình cho bạn 1 ví dụ để minh họa cho rõ nhé:
Vật liệu A tồn đầu kỳ : 1000 kg, giá gốc 10000đ/kg
ngày 1 xuất 500kg
ngày 5 nhập 1000kg giá gốc 10500đ/kg
ngày 10 xuất 1000 kg
ngày 15 nhập 2000kg giá gốc 10200đ/kg
ngày 20 nhập 1500kg giá gốc 10300đ/kg
ngày 25 xuất 2000kg
theo pp bình quân liên hoàn giá xuất kho tính như sau:
ngày 1: do chưa có lần nhập nào, chỉ có tồn đầu kỳ nên lấy giá tồn đầu kì là 10000đ/kg
ngày 10:(500*10000 + 1000*10500)/1500 = 10333
ngày 25:(500*10333 + 2000*10200 + 1500*10300)/4000 = 10254

Thảo luận 6

cho mình hỏi công thức tính giá bình quân gia quyền lien hoàn
Mình quên mất công thức tính
Giúp mình với nhé

Thảo luận 7

Trích Nguyên văn bởi huevp View Post
cho mình hỏi công thức tính giá bình quân gia quyền lien hoàn
Mình quên mất công thức tính
Giúp mình với nhé
công thức tính BQGQ liên hoàn giống công thức tính BQGQ cả kì dự trữ chỉ khác là BQGQ liên hoàn tính sau mỗi lần nhập. Tức là sau mỗi lần nhập phải xác định giá bình quân của từng danh điểm hàng hóa, căn cứ vào giá đơn vị bình quân và lượng hàng xuất kho giữa 2 lần nhập kế tiếp để xác định giá thực tế hàng xuất kho.

Thảo luận 8

giá xuất kho bình quân sau mỗi lần nhập(bình quân liên hoàn) = (giá trị hàng tồn từ thời điểm xuất kế tiếp trước đó+giá trị hàng nhập đểm xuất lần này)/(Số lượng hàng tồn từ thời điểm xuất kế tiếp trước đó+số lượng hàng nhập đến thời điểm xuất lần này)
vì vậy ban giữ nguyên công thức là: (500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500

Thảo luận 9

Trích Nguyên văn bởi sontungtn View Post
- Trong phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn thì em có một số thắc mắc như sau nhờ mọi người giúp giùm:
- Thông thường đề bài thường kêu tính đơn giá xuất như vầy:
Tồn đầu kì: 500 kg - đơn giá: 20.000 đ/kg
Nhập lần 1: 3.000 kg - đơn giá: 21.000 đ/kg
Nhập lần 2: 2.000 kg - đơn giá: 22.000 đ/kg
Xuất lần 1: 4.000 kg

==> vậy đơn giá bình quân:(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500

Cách tính trên thì em thường thấy và cũng hiểu, nhưng giả sử bây giờ đề sẽ sửa lại 1 chút ở lần xuất 1: 3.200 kg. Do ngay từ lần nhập thứ nhất 3.000 đã đủ cho lần xuất 1, nên khi tính đơn giá bình quân mình tính giống công thức ở trên hay là tính như vầy: (500*20.000 + 3.000*21.000)/3.500

MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI. THANKS NHIỀU
bạn làm như cách đầu đó (500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500 số lương ko quan trọng chỉ khi nào phát sinh lần nhập và lânf xuất tiếp theo thì mình mới tính lại
mình vd thêm nhé nhập lần 3 2000 đg 25000 xuất lần 2 3000

giá xuất lần 1 =(500*20.000 + 3.000*21.000 + 2.000*22.000)/5.500 = gia x
sau lần xuất 1 còn lại 5500-4000 =1500 (giá x)
nhập tiêp lần 3
xuất lần 2 (giá x*1500 + 2000*25000)/3500 = giá y
sau lần xuất 2 còn lại 3500 - 3000 =500 (giá y)
Trả lời Mai Le , 12:06 ngày 11/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan