Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT

Thảo luận 1

Anh chị giúp em nhé!
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.

Thảo luận 2

Trích Nguyên văn bởi phungthuong View Post
Anh chị giúp em nhé!
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.
Đối với hóa đơn hủy thì nên kê khai âm trên bảng kê 01-2/GTGT của tháng phát hiện sai và kê khai hóa đơn thay thế, như vậy phần thuế sẽ không thay đổi và đỡ phức tạp hơn.

Thảo luận 3

Nhưng em không hiểu lắm, vì số thuế GTGT được khấu trừ sao lại là "âm", mà số thuế GTGT được khấu trừ lại ghi vào phần thuế GTGT phải nộp kỳ này là sao ạ.
Có thế giải thích giúp em được không ạ.

Thảo luận 4

số thuế được khấu trừ âm là đúng rồi vì số thuế được khấu trừ của bạn bị giảm mà.Số thuế được khấu trừ giảm thì số thuế phải nộp tăng lên nên nó nhẩy vào số thuế phải nộp là đúng rồi.

Thảo luận 5

Trích Nguyên văn bởi phungthuong View Post
Anh chị giúp em nhé!
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.
Trường hợp của bạn cũng rất giống của mình và tháng 7 này mình vừa nộp tờ khai cho cơ quan thuế hôm nay xong. Nếu sai đầu vào bạn điều chỉnh ở mục 01-3/GTGT và ghi vào số thuế điều chỉnh tăng?( Vì tăng đầu ra là giảm đầu vào và ngược lại) chỉ cần như thế thui nếu trong tháng nhà bạn vẫn đc khấu trừ thuế. Và như thế ở phần tờ khai sẽ có số tiền bạn vừa diều chỉnh ở (35) mục tăng. bạn k nên phải băn khoăn vì sẽ ko điền đc ở mục 19 và 21 đâu

Thảo luận 6

Ở mục 35 thì em hiểu rùi, nhưng Sang đến tờ khai bổ sung ở mục 23 thì em không hiểu, vì Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là 1,5tr tại sao trong tờ khai bổ sung lại là âm 1,5tr ( tức là số thuế phải nộp là 1,5tr ạ).

Thảo luận 7

Trích Nguyên văn bởi phungthuong View Post
Ở mục 35 thì em hiểu rùi, nhưng Sang đến tờ khai bổ sung ở mục 23 thì em không hiểu, vì Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là 1,5tr tại sao trong tờ khai bổ sung lại là âm 1,5tr ( tức là số thuế phải nộp là 1,5tr ạ).
- Số thuế đã kê khai: là số kê khai của chỉ tiêu 23 của kỳ kê khai tháng 06/2009

- Số thuế điều chỉnh: = Số đã kê khai -Số điều chỉnh 300k

- Chênh lệch giữa số đã KK và số DDC : = 300k
Số âm là do bạn vào ngược giữa chênh lệch và số điều chỉnh.

Thảo luận 8

Em có vấn đề cực kỳ gấp mà không biết post bài lên diễn đàn.
Các anh chị giúp em với ạ.
Tháng 3/2009 bên em xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng nhưng nguơiừ viết hoá đơn lại viết trực tiếp ngày tháng lên hoá đơn đến tháng 7 khách hàng đề nghị bên em huỷ hoá đơn và xuất hoá đơn mới. Em đã làm thế này không biết có đúng không, các anh chị giúp em với nhé.
Em đã làm biên bản huỷ và thu hồi HĐ đã xuất tháng 3, xuất hoá đơn mới ghi rõ là HĐ thay thế rồi.
Em k làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS, không làm gì trên tờ khai GTGt, không điều chỉnh Doanh thu, thuế VAT.
Trên bảng kê bán ra em ghi rõ nội dung xuất thay thế hoá đơn cũ ngày... , phàn doanh thu và thuế để trống.
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn em làm bình thường.
Trả lời Vi Du , 07:11 ngày 13/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan