Chuyển lỗ năm trước sang

Thảo luận 1

Mình xin hỏi chút:
1. Khi năm 2010 quyết toán thuế TNDN cty mình lỗ, thì số lỗ có được chuyển vào quý 1 của năm 2011 không? Hay chỉ đc chuyển lỗ từ năm này sang năm khác?
2. Muốn chuyển lỗ sang năm sau thì fai thông báo với cơ quan thuế, vậy thông báo này làm như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ! Thanks!

Thảo luận 2

Trích Nguyên văn bởi kimquy2001 View Post
Mình xin hỏi chút:
1. Khi năm 2010 quyết toán thuế TNDN cty mình lỗ, thì số lỗ có được chuyển vào quý 1 của năm 2011 không? Hay chỉ đc chuyển lỗ từ năm này sang năm khác?
2. Muốn chuyển lỗ sang năm sau thì fai thông báo với cơ quan thuế, vậy thông báo này làm như thế nào?
Mong mọi người giúp đỡ! Thanks!
1. Nếu năm nay lỗ thì được chuyển lỗ vào các quý năm sau nếu các quý năm sau có lãi
2. Muốn chuyển lỗ thì lập quyết toán thuế TNDN năm 2010 phải kèm theo phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN

Thảo luận 3

Trích Nguyên văn bởi Linh_suchuoi View Post
1. Nếu năm nay lỗ thì được chuyển lỗ vào các quý năm sau nếu các quý năm sau có lãi
2. Muốn chuyển lỗ thì lập quyết toán thuế TNDN năm 2010 phải kèm theo phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN
Cám ơn bạn. CHo mình hỏi thêm chút nưa nha:
1. Bạn có văn bản nào nói về việc được chuyển lỗ năm nay vào quý của năm sau nếu lỗ ko?mình tìm hoài mà chỉ thấy nói về việc chuyển lỗ từ quý này sang quý khác trong năm tài chính thui.
2. Cty mình thành lập năm 2010, mình thấy cái phụ lục 03-2/TNDN ko thấy có năm 2010? Vậy mình có fai làm ko?
Trả lời Vi Du , 12:54 ngày 15/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan