Hướng dẫn cách làm tròn số!

Thảo luận 1

Các Bác giúp em làm tròn số trong excel, vì em tính tóan thì được một số nhưng khi cân nguyên liệu thì cây cân có bước nhảy là 5g và hiển thị 3 số lẻ sau dấu phẩy, chỉ hiển thị được số 0 và 5 cuối cùng. Nên em cần làm tròn số trong bảng excel theo nguyên tắc
0.**0 - 0.**3: thành 0.**0
0.**4 - 0.**7: thành 0.**5
và 0.**8 - 0.**9: thành 0.*10
Cảm ơn các Bác!

Thảo luận 2

Bạn dùng công thức sau:
=IF(AND(VALUE(RIGHT(A1,1))>=0,VALUE(RIGHT(A1,1))<= 3),VALUE(SUBSTITUTE(A1,RIGHT(A1,1),0)),IF(AND(VALU E(RIGHT(A1,1))>=4,VALUE(RIGHT(A1,1))<=7),VALUE(SUB STITUTE(A1,RIGHT(A1,1),5)),IF(AND(VALUE(RIGHT(A1,1 ))>=8,VALUE(RIGHT(A1,1))<=9),VALUE(SUBSTITUTE(A1,R IGHT(A1,2),1)))))

Thảo luận 3

Nếu ô A1 chứa số cần làm tròn:
Code:
=IF(OR(ROUND(MOD(A1,ROUNDDOWN(A1,2))*1000,1)=4,ROUND(MOD(A1,ROUNDDOWN(A1,2))*1000,1)>=8),CEILING(A1,0.005),FLOOR(A1,0.005))

Thảo luận 4

Tôi thử vào thấy dùng công thức sau (A1 là ô chứa số cần tính):
=ROUND(A1*2,2)/2

Thảo luận 5

Nguyên văn bởi haonlh
Tôi thử vào thấy dùng công thức sau (A1 là ô chứa số cần tính):
=ROUND(A1*2,2)/2
Công thức này chưa đúng, 1.123 sẽ thành 1.125 trong khi tác giả yêu cầu 1.123 thành 1.120
-------------
Thử cái công thức "lãng nhách" nầy xem:
Code:
=INT(A1*100)/100+(LOOKUP(--RIGHT(A1*1000);{0;4;8};{0;5;10})/10^3)
Trả lời Mai Le , 15:55 ngày 01/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan