Hàm sumproduct trong excel???

Thảo luận 1

CHÀO CÁC BÁC,

em đã dùng hàm sumproduct để tính tổng số lượng thỏa mãn hai điều kiện như bác Bate và các bác hướng dẫn nhưng sao có 1 sheet em làm ra kết quả bị sai, em đã kiểm tra kỹ rồi nhưng không biết lý do tại sao, các bác xem giúp em với, (file name: HAM SUMPRODUCT)
em có 1 bảng theo dõi giờ làm việc của xe cơ giới, em cần là cột tính tổng thành tiền nhưng em làm mãi không ra kết quả, các bác xem và tư vấn giúp em (file name: TÍNH TỔNG SỐ GIỜ).

Cám ơn các bác nhiều nhiều!!!

Thảo luận 2

Về SUMPRODUCT của bạn,
Cột hạng mục vật liệu trong bảng thống kê, một số tên không thống nhất.
VD: D111: SẮT F 6 (Có khoảng trắng), sửa thành SẮT F6 (Không có khoảng trắng)
Sửa hết các mã sai trong cột này bạn sẽ có KQ đúng

Thảo luận 3

Về thành tiền theo số giờ của bạn,
VD: ô N6: tổng số giờ 7:00 là số giờ trong 1 ngày = 7/24
Để tính thành tiền, bạn cần nhân với 24, sau đó nhân với đơn giá giờ
P6 = N6*O6*24
Trả lời Mai Le , 01:19 ngày 02/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan