Help!!! Excel bị lỗi không lưu được file

Thảo luận 1

Nhờ các pác trên 4rum giúp mình với!
Mình có một số file excel dữ liệu tự nhiên bây giờ mở lên thêm vào thì không lưu được (nó mới bị đây thôi trước giờ bình thường) đã quét virus + cài lại win "Win XP3 + Office 2003" nhưng vẫn không được. Có pác nào giải quyết được em nó rùi thì giúp mình với, khi lưu nó báo lỗi như sau: CiceroUIWndFrame: EXCEL.EXE - Application Error "
The exception unknown software exception (0xc0000409) occurred in the application at location 0x300a9df2"
Chân thành cảm ơn trước!!!

Thảo luận 2

Nguyên văn bởi ttanqng
Nhờ các pác trên 4rum giúp mình với!
Mình có một số file excel dữ liệu tự nhiên bây giờ mở lên thêm vào thì không lưu được (nó mới bị đây thôi trước giờ bình thường) đã quét virus + cài lại win "Win XP3 + Office 2003" nhưng vẫn không được. Có pác nào giải quyết được em nó rùi thì giúp mình với, khi lưu nó báo lỗi như sau: CiceroUIWndFrame: EXCEL.EXE - Application Error "
The exception unknown software exception (0xc0000409) occurred in the application at location 0x300a9df2"
Chân thành cảm ơn trước!!!
Lỗi này có lẽ là do Excel bị lỗi rồi, có thể liên quan đến cả ổ cứng nữa (bad). Bạn thử copy file đó mở ở máy khác xem sao?

Thảo luận 3

Cảm ơn bạn đã cho ý kiến nhưng mình đã thử làm trên nhiều máy rồi nhưng đều không được!

Thảo luận 4

Khi lưu file Excel (dạng .Xlsm) mình thấy nó cảnh báo thế này: "Privacy warning: This document contains macros, ActiveX controls, XML expansion pack information, or Web components. These may include personal information that cannot be removed by the Document Inspector.". Mình muốn bỏ cái cảnh báo đó đi được không? Các bạn giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhiều.
Trả lời Vi Du , 14:55 ngày 03/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan