Định dạng số trong excel

Thảo luận 1

Hiện giờ m đang làm việc với bảng tính Excel
Có 1 vấn đề như thế này. Khi m muốn dùng dấu (,) để ngăn cách hàng nghìn, triệu.....
Nhưng lại vướng 1 cái là sau dấu chấm (.) bắt buộc phải có chữ số (.00) Nếu bỏ mấy số đằng sau kia đi thì công thức tính bị sai
Và giờ m muốn hỏi. m muốn định dạng 1 ô. có dấu(,) ngăn cách hàng nghìn và nếu là số chẵn thì nó tự động bỏ 2 số (.00) ở đằng sau đi và nếu số lẻ vị dụ như 2,000.222222222 thì nó để đằng sau 2 chữ số.
Ai trả lời được câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn.

Thảo luận 2

Nguyên văn bởi phungthequy
Hiện giờ m đang làm việc với bảng tính Excel
Có 1 vấn đề như thế này. Khi m muốn dùng dấu (,) để ngăn cách hàng nghìn, triệu.....
Nhưng lại vướng 1 cái là sau dấu chấm (.) bắt buộc phải có chữ số (.00) Nếu bỏ mấy số đằng sau kia đi thì công thức tính bị sai
Và giờ m muốn hỏi. m muốn định dạng 1 ô. có dấu(,) ngăn cách hàng nghìn và nếu là số chẵn thì nó tự động bỏ 2 số (.00) ở đằng sau đi và nếu số lẻ vị dụ như 2,000.222222222 thì nó để đằng sau 2 chữ số.
Ai trả lời được câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn.
Bạn thử dùng hàm ROUND cho các số đó xem sao, ví dụ: ROUND(A1,2).

Thảo luận 3

Khi bạn dùng dấu (,) để ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu .nó sẽ xuất hiện số ( ,00) .
để bỏ (,00) đó bạn bấm 2 lần vào biểu tượng trên thanh home
.00
->.0 ( gần kế cạnh dấu (,) mà bạn ngăn cách hàng nghìn , hàng triệu .

Thảo luận 4

Nếu như vậy. phép tính sẽ sai lệch khi điền số khác vào phép tính. nó sẽ không hiện phần thập phân nữa....

Thảo luận 5

mới tập nghịch excel nên có ngu ý này, nếu không vừa lòng bác chủ thớt đừng cười
Đầu tiên chọn 4mat ô muốn có giá trị, chọn "Custom" => ô "type" bác điền là #.###,##
Làm như vậy là phân các giữa lớp nghìn là dấu "Chấm" phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân là dấu "phẩy". Ví dụ 10000/3= 3.333,33
Nếu bác thích ngược lại thì đổi chỗ giữa dấu phẩy và dấu chấm là ok.
Nhất thời nghĩ ra cách này giúp bác, nhưng mà nếu số nguyên thì nó vẫn có dấu phải ở đít >"<... nhìn hơn bựa
Trả lời Vi Du , 18:50 ngày 03/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan