Hỏi về cách tính số lượng vật tư nhập kho trong môt tháng

Thảo luận 1

Trong 1 tháng Cty tôi đang làm nhập kho rất nhiều các loại vật tư khác nhau, tôi muốn thống kê chi tiết từng loại vật tư khác nhau nhập kho là bao nhiêu. Hiện tôi mới thực hiện được cách lọc có bao nhiêu mã vật tư, nhưng chưa biết cách nào để tính số lượng nhập kho của từng loại là bao nhiêu. Tôi đang dùng Excel 2003 mong các anh chị chỉ giúp. Tôi chân thành cảm ơn!

Thảo luận 2

Nguyên văn bởi fastdeath
Trong 1 tháng Cty tôi đang làm nhập kho rất nhiều các loại vật tư khác nhau, tôi muốn thống kê chi tiết từng loại vật tư khác nhau nhập kho là bao nhiêu. Hiện tôi mới thực hiện được cách lọc có bao nhiêu mã vật tư, nhưng chưa biết cách nào để tính số lượng nhập kho của từng loại là bao nhiêu. Tôi đang dùng Excel 2003 mong các anh chị chỉ giúp. Tôi chân thành cảm ơn!
---------------
Bạn đã mã vật tư, có số lượng , thành tiền => Bạn dùng hàm Sumif xem sao ?

Thảo luận 3

Nguyên văn bởi fastdeath
Trong 1 tháng Cty tôi đang làm nhập kho rất nhiều các loại vật tư khác nhau, tôi muốn thống kê chi tiết từng loại vật tư khác nhau nhập kho là bao nhiêu. Hiện tôi mới thực hiện được cách lọc có bao nhiêu mã vật tư, nhưng chưa biết cách nào để tính số lượng nhập kho của từng loại là bao nhiêu. Tôi đang dùng Excel 2003 mong các anh chị chỉ giúp. Tôi chân thành cảm ơn!
Bạn nghiên cứu công cụ Consolidate đi (nằm trong menu Data) --> Một nhát ra luôn, vừa danh sách các Mã VT, vừa tính tổng... khỏi cần dùng bất cứ hàm nào

Thảo luận 4

Nguyên văn bởi fastdeath
Trong 1 tháng Cty tôi đang làm nhập kho rất nhiều các loại vật tư khác nhau, tôi muốn thống kê chi tiết từng loại vật tư khác nhau nhập kho là bao nhiêu. Hiện tôi mới thực hiện được cách lọc có bao nhiêu mã vật tư, nhưng chưa biết cách nào để tính số lượng nhập kho của từng loại là bao nhiêu. Tôi đang dùng Excel 2003 mong các anh chị chỉ giúp. Tôi chân thành cảm ơn!
Hoặc cách khác là dùng Pivot Table, cũng không cần dùng công thức nào.
Mình xin bổ sung thêm cách của thầy ndu96081631 là dùng công cụ Consolidate: Nếu muốn dữ liệu khi mình update vào sheet data Consolidate update theo thì bạn chọn "Create links to source data", ngược lại nếu chỉ muốn lấy dữ liệu không thì khỏi chọn.
Thân

Thảo luận 5

Trước tiên tôi xin cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã có giải pháp hỗ trợ cho tôi.
Tôi thực sự còn rất mù mờ về công cụ Consolidate mà anh ndu96081631 đã đưa ra. Mong anh chỉ rõ ý nghĩa của từng trường trong hộp thoại Consolidate và cách tham chiếu giúp cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều!

Thảo luận 6

Nguyên văn bởi fastdeath
Trước tiên tôi xin cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã có giải pháp hỗ trợ cho tôi.
Tôi thực sự còn rất mù mờ về công cụ Consolidate mà anh ndu96081631 đã đưa ra. Mong anh chỉ giúp ý của từng trường trong hộp thoại Consolidate và cách tham chiếu giúp tôi. Cảm ơn anh rất nhiều!
Trước tiên bạn phải insert 1 sheet mới rồi vào DataConsolidate, hộp thoại hiện ra:
-Function: chọn Sum.
-Reference: Bạn click vào ô bên phải có dấu mũi tên đỏ, rồi click chọn sheet data, chọn vùng tính toán. Xong nhấn nút Add. Nếu như muốn cộng thêm nhiều vùng dữ liệu nữa thì cứ việc lập lại như vậy, xong nhấn add.
-Click chọn Top row, và left column.
-Nếu muốn dữ liệu khi mình update vào sheet data Consolidate update theo thì bạn chọn "Create links to source data", ngược lại nếu chỉ muốn lấy dữ liệu không thì khỏi chọn
Chúc bạn thành công
Thân

Thảo luận 7

Tôi rất mừng. Cảm ơn anh domfootwear rất nhiều! Rất rất nhiều.
Mong anh chỉ giúp cho tôi hiểu ý nghĩa của từng trường trong hộp thoại Consolidate.

Thảo luận 8

Nguyên văn bởi fastdeath
Tôi rất mừng. Cảm ơn anh domfootwear rất nhiều!
Mong anh chỉ giúp cho tôi hiểu ý nghĩa của từng trường trong hộp thoại Consolidate ạ.
Hộp này có bao nhiêu tùy chọn đâu mà phải hướng dẩn hả bạn! Thích tìm hiểu thì cứ thí nghiệm... Check cái này, bỏ check cái kia... chọn Function này rồi so sánh kết quả với Function khác ---> Chỉ có thế thôi, tôi nghĩ bạn tự mình làm lấy còn nhớ dai hơn bất cứ sách hướng dẩn nào
Tôi vẩn luôn làm thế... chỉ đến khi nào bí quá mới hỏi

Thảo luận 9

Lần đầu tiên đăng đàn hỏi mọi người trên diễn đàn GPE và được chỉ bảo tận tâm trong 1 thời gian cực kỳ ngắn điều này khiến tôi rất vui. Cảm ơn 2 anh ndu96081631, domfootwear rất nhiều. Chúc 2 bác sức khỏe, hạnh phúc.

Thảo luận 10

Ban dung ham sumif de tinh la ok ,truoc tien ban phai loc ma hang khong duoc trung nhau da roi dùng hm sumif
Trả lời Vi Du , 19:02 ngày 05/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan