Xin hướng dẫn cách Lọc dữ liệu trên excel

Thảo luận 1

Em đã tìm nhiều bài trên đây rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm nên muốn nhờ anh chị giúp. Em có 1 file tổng hợp: trên sheet 1 em có toàn bộ dữ liệu phát sinh công nợ của các khách hàng trong nhiều năm, dùng filter thì mất công quá, giờ em muốn tạo trên 1 sheet mới, mỗi lần gõ mã số khách hàng vào 1 cell cho trước thì trên sheet đó sẽ lọc ra toàn bộ các chi tiết công nợ của khách hàng đó thì làm như thế nào? Nhờ anh chị hướng dẫn tường tận giúp em. Nếu dùng VBA thì cho em xin đoạn mã và giải thích giúp em với, em còn gà lắm. Cảm ơn anh chị thật là nhiều.

Thảo luận 2

Muốn viết cho bạn đoạn mã nhưng chẳng biết viết vào đâu ? muốn tạo file ví dụ để làm nhưng sợ bị mắng là đồ... dỗi hơi...

Thảo luận 3

mính sử dụng advance fillter kết hợp VBA bạn xem rồi tuỳ biến nha!

Thảo luận 4

Anh xem giúp em, không hiếu vì sao em làm hòai không được anh ạ. Anh có địa chỉ email không, em gửi cho anh xem thử chứ file lớn quá không upload lên được.

Thảo luận 5

Nguyên văn bởi longevason
Anh xem giúp em, không hiếu vì sao em làm hòai không được anh ạ. Anh có địa chỉ email không, em gửi cho anh xem thử chứ file lớn quá không upload lên được.
bài này là trích lọc có điều kiện, bạn up file giả định lên đi.

Thảo luận 6

Bạn up file cua bạn lên mọi người hiểu đúng và làm sẽ dễ hơn. Bạn xem cái file này xem có áp dụng được gì ko.

Thảo luận 7

Em xin gửi file ví dụ cho anh chị tham khảo, trên sheet2 em muốn khi gõ mã khách hàng vào B2 thì toàn bộ dữ liệu về khách hàng đó có bên sheet1 sẽ đổ xuống phía dưới trên sheet2. File mẫu của Anh NN46 là đúng theo yêu cầu của em rồi, nhưng em dựa theo đó làm nhưng không được. Xin anh chị hướng dẫn thêm cho em.

Thảo luận 8

Nguyên văn bởi longevason
Em xin gửi file ví dụ cho anh chị tham khảo, trên sheet2 em muốn khi gõ mã khách hàng vào B2 thì toàn bộ dữ liệu về khách hàng đó có bên sheet1 sẽ đổ xuống phía dưới trên sheet2. File mẫu của Anh NN46 là đúng theo yêu cầu của em rồi, nhưng em dựa theo đó làm nhưng không được. Xin anh chị hướng dẫn thêm cho em.
Thử "chơi" e này xem
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$B$2" Then Dim Ws, Vung Set Ws = Sheets("sheet1") Set Vung = Ws.Range(Ws.[a1], Ws.[a50000].End(xlUp)).Resize(, 18) [a5].CurrentRegion.Delete With Vung .AutoFilter 1, Target.Value .SpecialCells(12).Copy [a5] .AutoFilter End With End If End Sub
Thay đổi mã khách hàng ở cell B2 ==> xem kết quả

Thảo luận 9

Nguyên văn bởi longevason
Em xin gửi file ví dụ cho anh chị tham khảo, trên sheet2 em muốn khi gõ mã khách hàng vào B2 thì toàn bộ dữ liệu về khách hàng đó có bên sheet1 sẽ đổ xuống phía dưới trên sheet2. File mẫu của Anh NN46 là đúng theo yêu cầu của em rồi, nhưng em dựa theo đó làm nhưng không được. Xin anh chị hướng dẫn thêm cho em.
Nếu hổng biết xài code như của concogia thì xem thử cách dùng công thức đây, có sử dụng công thức lọc duy nhất học hỏi trên GPE (hình như của ndu...). Thêm 2 cột phụ rồi ẩn đi.

Thảo luận 10

Nguyên văn bởi Ba Tê
Nếu hổng biết xài code như của concogia thì xem thử cách dùng công thức đây, có sử dụng công thức lọc duy nhất học hỏi trên GPE (hình như của ndu...). Thêm 2 cột phụ rồi ẩn đi.
Bài này làm bằng công thức thì dùng 1 name là đủ thôi mà TTT
Híc
Trả lời Mai Le , 19:29 ngày 05/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan