BÀI 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH

Câu 15: Những nét chính về đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau CTTG II

  - Sau CTTG II, đặc biệt là những năm 50 Thế kỉ XX, cuộc đấu tranh chống chủ nghiã thực dân ở Châu Phi phát triển mạnh mẽ mở đầu là khu vực Bắc Phi sau đó lan ra các khu vực khác).

  - Năm 1960, có 17 nước giành được độc lập được gọi là Năm châu Phi

  - Năm 1975, Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập. Đánh dấu sự sụp đổ căn bản của CNTD cũ ở Châu Phi

  - Từ năm 1980, nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Dimbabuê (1980) và Cộng Hòa Namibia ra đời( 1990)

  - Đặc biệt năm 1993, tại Nam Phi đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai). Tháng 4/1994, Nenxơn Manđêla trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Cộng Hòa Nam Phi -> đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân.

Câu 16: Những nét chính về quá trình giành và bảo vệ độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh.

  - Khu vực Mỹ Latinh sớm giành độc lập (đầu thế kỉ XIX), nhưng sau đó lệ thuộc Mĩ

  - Sau CTTG II cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cu Ba do Phiđen Caxtơrô lãnh đạo vào 1/1959.

  - Dưới ảnh hưởng của cách mạng Cuba, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi ở nhiều nước trong thập kỷ 60 – 70: Vênêxuêla, Goatêmala, Côlômbia, Pêru, Nicaragoa…

  - Kết quả: chính quyền độc tài nhiều nước bị lật  đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập -> Mĩlatinh là lục địa bùng cháy”

 

 

MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU (1945 – 2000)

BÀI 6:  NƯỚC MĨ

***

Câu 17:Trình bày sự phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II? Nguyên nhân của sự phát triển đó?

  * Kinh tế: Sau CTTG II, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ .

    - Công nghiệp: sản lượng chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp thế giới (1948).

    -  Nông nghiệp: sản lượng bằng 2 lần của Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại.

    - Nắm 3/4 dự trữ vàng thế giới và 50% số tàu bè đi lại trên biển.

    - Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

 => Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới

  * Nguyên nhân:

    - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ KHKT cao, năng động, sáng tạo.

    - Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí.

    - Áp dụng thành công tiến bộ KHKT nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và điều chỉnh hợp lý cơ cấu nền kinh tế 

    - Các tổ hợp công nghiệp - quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước.

    - Các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước  đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển.

  * Khoa học kỹ thuật : Mỹ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu: Chế tạo công cụ mới (Máy tính tự động…), Vật liệu mới ( Polime, vật liệu tổng hợp…), Năng lượng mới ( Năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch…), Chinh phục vũ trụ ( Đưa người lên mặt trăng…), Đi đầu cuộc CM xanh” trong NN.

Câu 18: Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945-2000 ?

   Sau CTTG II, Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

  * Mục tiêu:

   - Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới .

   - Đàn áp PTGPDT, PTCN và cộng sản quốc tế ;

   -  Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

  * Thủ đoạn:

   - Khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh

   - Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bạo loạn, đảo chính, tiêu biểu là cuộc chiến tranh xâm lược VN, ép buộc các nước đồng minh lệ thuộc mình, bắt tay với các nước lớn XHCN để khống chế phong trào giải phóng dân tộc.

  - Sau Chiến tranh lạnh, chính quyền Tổng thống Clin tơn đề ra chiến lược Cam kết và Mở rộng với 3 mục tiêu:

    + Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẳn sàng chiến đấu .

    + Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ

    + Sử dụng khẩu hiệu Thúc đẩy dân chủ” để làm công cụ can thiệp vào nội bộ của nước khác

ð       Mục tiêu bao trùm của Mỹ là muốn thiết lập trật tự thế giới đơn cực”, trong đó Mĩ là siêu cường duy nhất, lãnh đạo thế giới.

Trả lời Hoa Tran , 08:47 ngày 22/08/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan