Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Giáo án ngữ văn lớp 11 – Chuẩn

Bộ giáo án theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012
ngữ văn THPT năm học 2011-2012
phân phối chương trình môn ngữ văn 11
lớp 11

lớp 11

Cả năm: 37 tuần (123 tiết)

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác);

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân;

Bài viết số 1.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Tự tình II (Hồ Xuân Hư­ơng);

Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến);

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận;

Thao tác lập luận phân tích.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12

Th­ương vợ (Trần Tế Xư­ơng);

Đọc thêm: Khóc Dư­ơng Khuê (Nguyễn Khuyến), Vịnh khoa thi h­ương (Trần Tế Xương);

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp).

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

Bài ca ngất ngư­ởng (Nguyễn Công Trứ);

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát);

Luyện tập thao tác lập luận phân tích.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Lẽ ghét th­ương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu);

Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh H­ương Sơn (Chu Mạnh Trinh);

Trả bài viết số 1;

Bài viết số 2: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu);

Thực hành về thành ngữ, điển cố.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm);

Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trư­ờng Tộ);

Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam;

Trả bài viết số 2;

Thao tác lập luận so sánh.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945;

Bài viết số 3 (Nghị luận văn học).

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Hai đứa trẻ (Thạch Lam);

Ngữ cảnh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Chữ ng­ười tử tù (Nguyễn Tuân);

Luyện tập thao tác lập luận so sánh;

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng);

Phong cách ngôn ngữ báo chí;

Trả bài viết số 3.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện;

Chí Phèo (Nam Cao);

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56

Chí Phèo (tiếp);

Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu;

Bản tin.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh); Vi hành (Nguyễn ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan);

Luyện tập viết bản tin;

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô của Nguyễn Huy T­ưởng);

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia);

Thực hành một số kiểu câu trong văn bản.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Ôn tập Văn học;

Bài viết số 4.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn;

Trả bài viết số 4.

Học kì II

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 74

Lư­u biệt khi xuất dư­ơng (Phan Bội Châu);

Nghĩa của câu.

Tuần 21

Tiết 75 đến tiết 76

Bài viết số 5: Nghị luận xã hội.

Hầu trời (Tản Đà);

Tuần 22

Tiết 77 đến tiết 78

Vội vàng (Xuân Diệu);

Nghĩa của câu (tiếp).

Tuần 23

Tiết 79 đến tiết 81

Tràng giang (Huy Cận);

Thao tác lập luận bác bỏ.

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ;

Tuần 24

Tiết 82 đến tiết 84

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử);

Trả bài số 5.

Bài viết số 6 ở nhà: Nghị luận văn học, học sinh làm ở nhà.

Tuần 25

Tiết 85 đến tiết 87

Chiều tối (Hồ Chí Minh);

Từ ấy (Tố Hữu);

Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh), Nhớ đồng (Tố Hữu), Tương tư­ (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ).

Tuần 26

Tiết 88 đến tiết 90

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt;

Tiểu sử tóm tắt.

Tuần 27

Tiết 91 đến tiết 93

Tôi yêu em (Pu-skin);

Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go);

Trả bài viết số 6.

Tuần 28

Tiết 94 đến tiết 96

Ngư­ời trong bao (Sê-khốp);

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.

Tuần 29

Tiết 97 đến tiết 99

Ng­ười cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những ng­ười khốn khổ của V. Huy-gô);

Thao tác lập luận bình luận.

Tuần 30

Tiết 100 đến tiết 102

Về luân lí xã hội ở n­ước ta (Phan Châu Trinh);

Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh).

Luyện tập thao tác lập luận bình luận.

Tuần 31

Tiết 103 đến tiết 105

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (ăng-ghen);

Phong cách ngôn ngữ chính luận.

Tuần 32

Tiết 106 đến tiết 108

Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân);

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp).

Tuần 33

Tiết 109 đến tiết 111

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận;

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 34

Tiết 112 đến tiết 114

Ôn tập Văn học;

Tóm tắt văn bản nghị luận.

Tuần 35

Tiết 115 đến tiết 117

Ôn tập Tiếng Việt;

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận;

Tuần 36

Tiết 118 đến tiết 120

Ôn tập phần Làm văn;

Bài viết số 7.

Tuần 37

Tiết 121 đến tiết 123

Trả bài viết số 7.

Hướng dẫn học tập trong hè.
]
Trả lời Son Dong , 23:15 ngày 11/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan