Giáo án ngữ văn 10 – cơ bản

Tiết : 1+2
I/ MỤC TIÊU:
- Kiến thức trọng tâm:giúp học sinh hiểu được thành phần cấu tạo, quá trình phát triển và những nét đặc sắc truyền thống của nền văn học dân tộc.
- Kỹ năng: khái quát vấn đề
- Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp: bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học được học. Từ đó có lòng say mê với văn học Việt Nam.
II/ CHUẨN BỊ:
- Chuần bị của thầy: soạn giáo án, đọc tài liệu tham khảo.
- Chuẩn bị của trò: soạn bài, sách giáo khoa.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- Ổn định tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp
- Kiểm tra bài cũ: không thực hiện.
LỜI VÀO BÀI MỚI:
Qua 4 năm ở trường THCS, các em đã được học khá nhiều tác giả, tác phẩm văn học nổi tiếng trong văn
học Việt Nam từ xưa đến nay. Chương trình Ngữ văn THPT sẽ tiếp tục làm công việc lý thú nhưng không dễ dàng ấy ở tầm mức sâu rộng hơn. Bài học đầu tiên ở lớp 10 là một bài văn học sử: Tổng quan văn học Việt Nam có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt. Một mặt, nó giúp các em có một cái nhìn khái quát nhất về nền văn học nước ta từ xưa đến nay, mặt khác, nó giúp các em ôn tập tất cả những gì đã học ở chương trình Ngữ văn THCS, đồng thời sẽ định hướng cho chúng ta học tiếp toàn bộ chương trình Ngữ văn THPT.

]
Trả lời Dong Son , 23:18 ngày 11/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan