Kể lại truyện An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng Thủy tưởng tượng một kết thúc khác với tác giả dân gian

Kể lại truyện An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng Thủy tưởng tượng một kết thúc khác với tác giả dân gian
- Kể lại câu chuyện An Dương Vương

1. Dàn ý sơ lược

Mở bài

Giới thiệu khái quát về câu chuyện được kể: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy (nhân vật, bối cảnh lịch sử,…).

Thân bài:

- Kể lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo một trình tự diễn biến nhất định.

- Tưởng tượng một cách kết thúc khác với cách kết thúc của tác giả dân gian.

Kết bài:

Nêu ấn tượng, cảm xúc của người kể về câu chuyện trên.

2. Dàn bài chi tiết

Mở bài:

- Nhờ thần Kim Quy giúp đỡ, An Dương Vương xây được thành Cổ Loa.

- Rùa Vàng ở lại 3 năm rồi từ biệt ra về. Trước khi đi, rùa tháo vuốt đưa nhà vua lấy làm lẫy nỏ để chống lại kẻ thù.

Thân bài:

- Các sự việc tiếp theo của An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy:

+ Triệu Đà xâm lược phương Nam, An Dương Vương nhờ có nỏ thần nên thắng, Triệu Đà cầu hòa.

+ Triệu Đà bèn cầu hôn cho con trai là Trọng Thủy được lấy Mị Châu – con gái An Dương Vương.

+ Trọng Thủy dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần rồi tráo nỏ mang về. Trước khi Trọng Thủy về nước, Mị Châu hứa sẽ rắc lông ngỗng làm dấu để Trọng Thủy tìm mình nếu có việc gì xảy ra.

+ Triệu Đà lại sang xâm lược nước Âu Lạc. An Dương Vương cậy có nỏ thần nên chủ quan. Khi giặc kéo đến gần thành, An Dương Vương sai cho bắn nỏ thì không có hiệu nghiệm.

+An Dương Vương bèn cùng Mị Châu lên ngựa chạy trốn ra bờ biển. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng Mị Châu rắc đuổi theo sát tới nơi. An Dương Vương cầu cứu thần Kim Quy. Thần hiện lên và chỉ rằng giặc ở sau lung nhà vua. Nhà vua bèn rút gươm ra chém đầu Mị Châu rồi cầm sừng tê đi xuống biển.

+ Mị Châu chết, máu chảy xuống biển, con trai ăn phải liền biến thành ngọc. Trọng Thủy sau đó nhớ tiếc Mị Châu quá đã lao đầu xuống giếng chết. Tương truyền đem ngọc trai mà rửa vào nước giếng đó thì ngọc trai sáng vô cùng.

- Tưởng tượng một cách kết thúc khác với cách kết thúc của tác giả dân gian.

Kết bài:
- Câu chuyện đã đem đến một bài học về việc dựng nước và giữ nước.

- Câu chuyện cũng đề cao khát vọng tinh yêu. Giữa âm mưu và tình yêu thì tình yêu đã chiến thắng. Nhưng tình yêu sẽ vẫn còn sức sống mãi muôn đời.

3. Bài viết tham khảo

View more random threads:
  • Cảm nhận của anh (chị) về truyền thuyết Mỵ Châu -...
  • Tóm tắt truyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu...
  • Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy
  • Tóm tắt câu chuyện của nhân vật Trọng Thủy trong...
  • Phân tích truyện "An Dương Vương và Mị Châu-Trọng...
  • Phân tích tác dụng của yếu tố kì ảo trong truyền...
  • Viết lại truyện An Dương Vương theo một hướng mới
  • Tìm hiểu Truyện An Dương Vương và Mị Châu -Trọng...
  • Soạn bài truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu...
  • Kể lại truyện An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Mai Le , 15:10 ngày 14/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan