Miền nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của mỹ (1961 – 1965)


MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ (1961 – 1965


1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam.


a. Bối cảnh lịch sử:

Cuối 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại , Mỹ thực hiện “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

b. Âm mưu

- Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội Sài gòn , dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.

- Âm mưu cơ bản: “dùng người Việt đánh người Việt

c. Thủ đoạn:

- Đề ra kế hoạch Staley – Taylor, bình định miền Nam trong 18 tháng.

- Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

- Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”, trang bị hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV).

- Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

2. Miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

a. Hoàn chỉnh về tổ chức lãnh đạo:

-Tháng 01/1961, Trung ương cục miền Nam thành lập.

- Ngày 02/1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam .

- Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN và Đảng lãnh đạo nhân dân ta kết hợp đấu tranh chính trị với đầu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận).

b. Đánh bại kế hoạch Staley – Taylor (1961 – 1963): bình định miền Nam trong 18 tháng.

* 1961-1962: quân giải phóng đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.

* Đấu tranh chống và phá “Ấp chiến lược”: diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Ta phá “ấp chiến lược ” đi đôi với dựng làng chiến đấu.

* Trên mặt trận quân sự: 01.1963, quân dân ta thắng lớn ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại cuộc hành quân càn quét của 2000 lính Sài gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy ,với phương tiện chiến tranh hiện đại., làm dấy lên phong trào Thi đua Ấp Bắc , giết giặc lập công khắp miền Na m .

* Đấu tranh chính trị:

+ Diễn ra mạnh mẽ khắp các đô thị lớn, đấu tranh của “đội quân tóc dài”, của các “tín đồ” Phật giáo…Góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm.

+Ngày 1.11.1963, Mỹ giật dây Dương văn Minh đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Chính quyền Sài Gòn lâm vào tình trạng khủng hoảng.

c. Đánh bại kế hoạch Giôn xơn – Mác-na-ma-ra 1964-1965:

- Tăng cường viện trợ quân sự , ổn định chính quyền Sai gòn , bình định có trọng điểm miền Nam

- Bình định miền Nam có trọng điểm trong hai năm (1964 – 1965).

* Về quân sự:

- Đông – Xuân 1964 – 1965, ta thắng lớn ở trận Bình Giã (02.12.1964),

- Sau đó, ta tiếp tục giành thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài...

- Làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

3. Ý nghĩa:

- Cách mạng miền Nam tiếp tục giữ vững thế chủ động tiến công .

- Mỹ đã thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam làm thí điểm một loại hình chiến tranh để đàn áp phong trào cách mạng trên thế giới.

- Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (tức thừa nhận sự thất bại của chiến tranh đặc biệt).

- Chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và sự trưởng thành nhanh chóng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam


View more random threads:
  • Tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ -ne - vơ và...
  • Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh...
  • Chương iv mỹ, tây âu, nhật bản (1945 – 2000)
  • Nhận định và gợi ý giải môn lịch sử
  • Trình bày chiến dịch Biên giới thu đông 1950
  • Làm rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong...
  • [Giúp] So sánh các chiến lược chiến tranh
  • Liên minh Châu Âu (EU)
  • Trình bày diễn biến của phong trào dân chủ 1936 –...
  • Sử 12 Cơ bản Bài 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Mai Le , 09:53 ngày 17/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan