Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 12

Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 12


DANH MỤC BÀI GIẢNG/CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12

Những bài giảng, câu hỏi và bài tập địa lí 12 luôn được bổ sung và cập nhật liên tục nhằm tiện lợi nhất cho các em ôn thi, học tập và các thầy cô giáo tham khảo thêm kiến thức chuyên môn.

Địa lý 12 NC - Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa lý 12 NC - Bài 2: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

Địa lý 12 NC - Bài 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam

Địa lý 12 NC - Bài 6: Thực hành: Các giai đoạn trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Địa lý 12 NC - Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi

Địa lý 12 NC - Bài 9: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Địa lý 12 NC - Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Địa lý 12 NC - Bài 11: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Địa lý 12 NC - Bài 12: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Nhận xét sự phân hoá khí hậu

Địa lý 12 NC - Bài 13: Thiên nhiên phân hoá đa dạng

Địa lý 12 NC - Bài 14: Thiên nhiên phân hoá đa dạng (Tiếp)

Địa lý 12 NC - Bài 17: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Địa lý 12 NC - Bài 19: Tìm hiểu biến động rừng ở nước ta, nguyên nhân suy giảm và hậu quả

Địa lý 12 NC - Bài 20: Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống

Địa lý 12 NC - Bài 21: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Địa lý 12 NC - Bài 22: Lao động và việc làm

Địa lý 12 NC - Bài 23: Đô thị hoá ở Việt Nam

Địa lý 12 NC - Bài 24: Chất lượng cuộc sống

Địa lý 12 NC - Bài 26,27: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lý 12 NC - Bài 28: Vốn đất và sử dụng vốn đất

Địa lý 12 NC - Bài 29: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Địa lý 12 NC - Bài 30: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Địa lý 12 NC - Bài 31: Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Địa lý 12 NC - Bài 32: Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và nông nghiệp

Địa lý 12 NC - Bài 33: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Địa lý 12 NC - Bài 34: Cơ cấu ngành công nghiệp

Địa lý 12 NC - Bài 35: Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng

Địa lý 12 NC - Bài 36: Vấn đề phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản

Địa lý 12 NC - Bài 37: Vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Địa lý 12 NC - Bài 38: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Địa lý 12 NC - Bài 42: Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và đầu mối giao thông chính

Địa lý 12 NC - Bài 39: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải

Địa lý 12 NC - Bài 41: Vấn đề phát triển ngành thông tin liên lạc

Địa lý 12 NC - Bài 42: Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và đầu mối giao thông chính

Địa lý 12 NC - Bài 43: Vấn đề phát triển thương mại

Địa lý 12 NC - Bài 44: Vấn đề phát triển du lịch

Địa lý 12 NC - Bài 45: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi phía Bắc

Địa lý 12 NC - Bài 46: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Địa lý 12 NC - Bài 47: Vấn đề phát triển KT-XH Bắc Trung Bộ

Địa lý 12 NC - Bài 49: Vấn đề phát triển KT-XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Địa lý 12 NC - Bài 50: So sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và DH Nam Trung Bộ

Địa lý 12 NC - Bài 51: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Địa lý 12 NC - Bài 52: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và TBMNBB

Địa lý 12 NC - Bài 53: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Địa lý 12 NC - Bài 54: Phân tích và giải thích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Địa lý 12 NC - Bài 55: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Địa lý 12 NC - Bài 57: Vấn đề phát triển KT, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Địa lý 12 NC - Bài 58: Dựa vào Atlat địa lí VN, phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên biển và các ngành KT biển

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
View more random threads:
  • Ôn thi địa lý 12 - vấn đề phát triển thủy sản và...
  • Địa lý 12 NC - Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm...
  • Ôn thi địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và...
  • Địa lý 12 NC - Bài 9: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng...
  • Bài tập phân tích bảng số liệu, nhận xét và giải...
  • Địa lý 12 NC - Bài 53: Vấn đề khai thác lãnh thổ...
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi về 7 vùng kinh...
  • Địa lý 12 NC - Bài 46: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu...
  • Ôn thi địa lý 12 - lao động và việc làm
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi sử dụng Atlat...
}; } };
Trả lời Son Dong , 20:11 ngày 17/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan