BÀI 44 - SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. Sinh sản vô tính là gì?

- Là kiếu sinh sản mà cá thể sinh ra 1 hoặc nhiều cá thể giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

- Ở động vật có 4 hình thức sinh sản vô tính: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tring sản. Sinh sản hữu tính gặp nhiều ở động vật bậc thấp.
(bảng so sánh các kiểu sinh sản vô tính ở động vật )

II. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật:


* Ưu nhược điểm của sinh sản vô tính.

- Ưu điểm:

+ cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền.

+ Tạo ra sồ lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động.

- Hạn chế: tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt, thâm chí toàn bộ cá thể có thể bị tiêu diệt.

III. Ứng dụng:


1. Nuôi cấy mô:


- Ở động vật có tổ chức thấp có thể nuôi cấy mô để tạo ra cá thể mới.

- Ở động vật có tổ chức cao có thể nuôi cấy mô thay thế, chữa bệnh (VD: thay thế vùng da bị hỏng)

2. Nhân bản vô tính:


- Nhân bàn vô tính là chuyển nhân của 1 tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đó phát triển thành cá thể mới.

- Thành tựu: cừu đôly là sản phẩn đầu tiên, đến nay thành công ở rất nhiều động vật khác: chuột, lợn, bò…

- Ý nghĩa: Nhân bản vô tính ở động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra những các thể mới có bộ gen của cá thể gốc (tế bào xôma). Cá thể mới có những đặc điểm sinh học giống như cá thể gốc. đối với người, tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở người bệnh.
Trả lời Mai Le , 20:44 ngày 16/01/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan