Đề thi HSG môn Văn lớp 9 tỉnh Tiền Giang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
MÔN: NGŨ VĂN, KHÓA NGÀY: 16 / 01 / 2007

Câu 1:
12 điểm

Một nhà văn đã viết: “Che giấu khuyết điểm của bản thân sẽ không làm ta trở nên tốt đẹp hơn. Uy tín của ta tang thêm nếu ta chân thành công nhận khuyết điểm”.
Em hãy trình bày ý kiến của mình đối với nhận xét trên bằng cách kể lại một câu chuyện của bản thân.

Câu 2:
8 điểm

Em hãy phát hiện và phân tích các biện pháp tu từ trong khổ thơ sau (chỉ cần nêu vắn tắt, không thành viết thành bài văn):
“Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già”.
1969 (Tố Hữu – Bác ơi!)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
KHÓA NGÀY: 16 / 01 / 2007, HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN

Câu 1:
12 điểm

 • YÊU CẦU CHUNG


  • Học sinh biết kể lại một câu chuyện có liên quan đến nhận xét của nhà văn được nêu ở đề bài, để thông qua đó, trình bày ý kiến của mình đối với nhân xét trên.
  • Nắm được phương pháp làm bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.


 • YÊU CẦU CỤ THỂ: Bài làm phải đảm bảo các yếu tố cơ bản dưới đây:


  • Làm rõ ý nghĩa của nhận xét trên.
  • Kể một câu chuyện của bản thân, có liên quan đến ciệc che giấu và công nhận khuyết điểm.
  • Khẳng định tác hại của việc che giấu khuyết điểm và lợi ích của việc chân thành công nhận khuyết điểm.
  • Thể hiện được những suy nghĩ và những tình cảm chân thật.

  Lưu ý: Học sinh có thể sắp xếp hoặc trình bày theo nhiều cách khác nhau, giáo viên căn cứ vào tính chất hợp lí, tính thuyết phục, sáng tạo để đánh giá, cho điểm bài làm.

 • TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM


  • Điểm 11, 12:

  Đáp ứng tốt những yêu cầu nêu trên.
  Bố cục hợp lí, nội dung chặt chẽ, phong phú, giàu sức thuyết phục.
  Điễn đạt tốt. Có thể mắc một vài sai sót nhỏ.

  • Điểm 9, 10:

  Đáp ứng được phần lớn yêu cầu nêu trên.
  Bố cục và nội dung hợp lí, có sức thuyết phục.
  Diễn đạt trôi chảy, có thể mắc một ít lỗi diễn đạt.

  • Điểm 6, 7:

  Hiểu đúng đề bài, viết đầy đủ 4 ý ở mục 2 nhưng còn sơ lược.
  Văn chưa trôi chảy nhưng cũng diễn đạt được ý. Không mắc nhiều lỗi diễn đạt.

  • Điểm 3, 4:

  Nội dung sơ sài, còn lúng túng trong diễn đạt.
  Bố cục lộn xộn. Văn viết lủng củng, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

  • Điểm 0 : Sai lạc cả nội dung và phương pháp.

  Giám khảo dựa vào những tiêu chuẩn trên để cho các điểm còn lại.

  Câu 2:
  8 điểm

  I/ YÊU CẦU


 • Về nội dung: phát hiện và phân tích được các biện pháp tu từ sau:
 • So sánh: Cuôc sống của Bác? Trời đất của ta? (Ca ngợi sự cao cả, vĩ đại mà cũng rất gần gũi thân thiết của Bác Hồ).
 • Liệt kê I: ngọn lúa, cành hoa, đời nô lệ, em thơ, già (Những đối tượng quan tâm đặc biệt của Bác (thiên nhiên, nhân loại cần lao, trẻ em, người già).
 • Liệt kê II: yêu, tự do, sữa, lụa (Tình yêu thương của Bác gắn liên với những hành động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng cụ thể).
 • Liệt kê III: cho, để, tặng (Thái độ ân cần phù hợp với từng đối tượng khác nhau // nghệ thuật chọn lọc từ ngữ cảu Tố Hữu).
 • Đảo ngữ: tự do, sữa, lụa (tác dụng nhấn mạnh).
 • Điệp từ: mỗi (Sự quan tâm chu đáo…).

 • Về kĩ năng: cảm thụ tinh tế hợp lý; phân tích chính xác; diễn đạt tốt; trình bày rõ ràng. (HS chỉ cần trình bày vắn tắt và có thể phân tích hoặc diễn đat theo cách khác, miễn là chính xác, hợp lí).


 • II/ TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM

  Mục 1.1Mục 1.2Mục 1.3Mục 1.4Mục 1.5Mục 1.60.5 điểm2.0 điểm2.0 điểm1.5 điểm1.5 điểm0.5 điểm
  Trả lời Mai Le , 21:52 ngày 14/10/2013 Xem thêm
  Thảo luận liên quan