Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950)

Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950)

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946).

1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ .

*Nguyên nhân bùng nổ:

-Dù đã ký hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9-46), Pháp vẫn khiêu khích chống phá ta:

+Chiếm Hải Phòng ,Lạng Sơn11-46 .Xung đột ở Hà Nội 12-46.

-Đỉnh cao 18-12-46 buộc ta giải tán lực lượng công an và tự vệ ,giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng .

-18,19-12-1946 tại làng Vạn Phúc – Hà Đông , Ban Thường Vụ Trung ương Đảng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến .

-Nhân dân ta buộc phải kháng chiến ,đêm 19-12-46. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến .

-Trích đọc :”Chúng ta muốn hòa bình , chúng ta đã nhân nhượng . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng lấn tới , vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định mất nước , nhất định không chịu làm nô lệ .”

Hỡi đồng bào !

Chúng ta phải đứng lên!….


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: toanquockhangchien.jpg
Lần xem: 1421
Kích thước: 80.9 KB

Lời kêu gọi Toàn Quôc kháng chiến .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: pht_lenh_toan-quoc_khang_chin.jpg
Lần xem: 1465
Kích thước: 62.5 KB
19/12/1946: Phát lệnh toàn quốc kháng chiến

2. Đường lối chống kháng chiến chống thực dân Pháp của ta :

-Toàn dân, toàn diện , trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế .

-Tính chất chính nghĩa , tự vệ, tiến bộ.

-Tính nhân dân : toàn dân tham gia chiến đấu .

-Toàn diện : trên tất cả các mặt trận như quân sự , chính trị , kinh tế , văn hóa, ngoại giaoII. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 ( Đà Nẵng )

- Diễn ra quyết liệt .

- Mở đầu tại Hà Nội diễn ra trong hai tháng từ 19-12-1946 đến 17-12-1947 đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn tên địch , tịch thu nhiều vũ khí .

- 17-12-1947 Trung đòan Thủ đô rút về căn cứ Việt Bắc an toàn .

-Kết quả cuộc chiến đấu trong các thành phố:

+Ta giam chân địch trong thành phố để Đảng,Nhà nước và lực lượng rút về chiến khu an toàn, cuộc chiến tạm thời kết thúc, cuộc chiến đấu chuyển sang giai đoạn mới .

+ Địch bị tiêu hao nhiều sinh lực, bị diệt hàng trăm tên, phương tiện chiến tranh bị tiêu hủy, âm mưu đánh úp thất bại.

IV . NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƯỢC .

+ Đêm 22 rạng 23-9-1945, được sự giúp sức của quân Anh , thực dân Pháp đánh chiếm Sài gòn , mở đầu xâm lược nước ta lần hai .

+Nhân dân Nam Bộ đã anh dũng đánh địch bằng bất cứ vũ khí gì có trong tay và bằng mọi phương pháp .

+ 10-1945 , tướng Lơ- cléc đến Sài gòn mang theo viện binh .

+Đồng bào miền Bắc và miền Trung hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác , dồn sức người , sức của ủng hộ Nam Bộ kháng chiến .

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nam-tien-081111.jpg
Lần xem: 1536
Kích thước: 33.5 KB

Đoàn quân Nam tiến vào Nam bộ chiến đấu

V. ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƯỞNG VÀ BỌN PHẢN CÁCH MẠNG .


-Hòa hoãn , nhân nhượng một số quyền lợi về chính trị ( đồng ý chia 70 ghế trong quốc hội , một số ghế bộ trưởng ..), về kinh tế ( cung cấp lương thực và tiêu tiến mất giá của Tưởng …)

-Ta chủ trương mềm dẻo trong sách lược , cứng rắn về nguyên tắc .., chiến lược.

VI. HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ (6-3-1946) VÀ TẠM ƯỚC ( 14-9-1946) .

1. Hiệp định sơ bộ –6-3-1946.

a. Hoàn cảnh :

- Pháp muốn thôn tính cả nước ta , nên đàm phán với Tưởng để thay thế Tưởng chiếm đóng miền Bắc Việt Nam . Hiệp ước Hoa –Pháp ( 28-2-1946) đặt ra trước 2 con đường :

+ Cầm vũ khí chống Pháp .

+ Chủ động đàm phán với Pháp để loại trừ quân Tưởng , tranh thủ thời gian hòa hoãn , chuẩn bị kháng chiến lâu dài

- Ta chọn con đường thứ hai và ký với Pháp Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-1946 .

b. Nội dung :

- Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do .

- Ta đồng ý cho Pháp vào miền Bắc thay thế quân Tưởng , số quân này sẽ rút dần trong thời hạn năm năm

- Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ

c. Ý nghĩa :

- Loại trừ bớt kẻ thù , tập trung chống kẻ thù chính là thực dân Pháp .

- Ta có thêm thời gian củng cố lực lượng
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: hiepdinhsobo_01.jpg
Lần xem: 1237
Kích thước: 63.9 KB
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Minh Giám đọc lại lần cuối bản Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.

2. Tạm nước 14-9-1946 :


- Phía Pháp ra sức phá hoại Hiệp Định ( gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ , thành lập chính phủ Nam Kỳ tự trị …), cuộc đàm phán Việt- Pháp ở Phon -ten –nơ- blô thất bại .

- Trước tình hình đó , ta lại ký với Pháp bản Tạm ước 14-9-1946 nhượng cho Pháp 1 số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở VN, thêm thời gian hòa hõan có lợi cho ta .

-Việc ký các Hiệp Định và Tạm ước trên chứng tỏ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chủ trương sáng suốt đưa nhân dân ta vượt qua những thử thách to lớn sẵn sành bước vào cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi .
View more random threads:
 • Sử 9-Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU .
 • Sử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG...
 • LỊCH Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG...
 • Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử 9
 • Bài 31 Lịch sử 9 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI...
 • Lịch Sử lớp 9- Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI.
 • Lịch Sử 9- Bài 5 :Các nước Đông Nam Á
 • Sử 9 -Bài32 - XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ...
 • Lịch Sử 9 -Bài 23:TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM...
 • Sử 9- Bài 18 :ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI .
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net. Câu 1: Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946 ?

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946 vì:

Mặc dù đã kí hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Pháp đã tìm cách phá hoại nững gì đã cam kết:
- Tiến công các cơ sở cách mạng, vùng tự do,căn cứ địa của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
+ Ngày 20-10-1946, Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng, nổ sung vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn.
+ Tại Hà Nội, từ đầu tháng 12-1946, Pháp gây xung đột vũ trang, đôta nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính, gây xung đột đổ máu ở cầu Long Biên, tàn sát nhiều đồng bào ta ở phố Hàng Bún.
+ Ngày 18-12-1946, Pháp gửi hai tối hậu thư buuộc ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng, nếu ta không chấp nhận thì ngày 20-12-1946 chúng sẽ hành động.
Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta được lựa chọn 1 trong 2 con đường: hoặc đầu hàng hoặc chiến đấu. Ta chọn con đường chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền vừa giành được. Ban Thường vụ Trung ương Đảng tại cuộc họp ngày 18 và ngày 19-12-1946 ra lừoi kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, ngay trong tối 19-12-1946 ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 2: Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa như thế nào?

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa như sau:

- Kháng chiến toàn dân là biểu hiện ở toàn dân tham gia chiến đấu, chủ yếu là lực lượng vũ trang của ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân du kích).
- Kháng chiến toàn diện: diễn ra khắp các mặt trận (quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao) nhưng chủ yếu và quyết định trên các mặt trận quân sự.
- Trường kì: Kháng chiến lâu dài, vừa đánh giặc vừa xây dựng phát triển lực lượng.
- Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: Dựa vào sức người sức của của chúng ta, không trông chờ ỷ lại vào bên ngoài, nhưng tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 3. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu ở các đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

+ Ý nghĩa của cuộc chiến đấu thằng lợi ở các đô thị:
Cuộc chiến đấu chủ động bao vây và tiến công quân Pháp của ta đã làm tiêu hao lực lượng địch, tạo ra thế trận cho chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn diện.
+ Ý nghĩa thắng lợicủa chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947:
Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành được thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này đã chứng minh sự đúng đắn về đường lối kháng chiến lâu dài của Đảng. Chứng minh sự vững chắc của Căn cứ địa Việt Bắc. Sau chiến thắng Việt Bắc, ta có thêm điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.
- Căn cứ Việt Bắc vẫn được giữ vững, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.
- Làm thất bại âm mưu của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
- Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc đã chứng tỏ rằng lực lượng của ta nagỳ càng hung mạnh , lực lượng của địch ngày càng suy yếu, cuộc chiến thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Son Dong , 18:58 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan