Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Lịch Sử 8-Bài 16 -LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941)

Sau khi ổn định tình hình, bảo vệ thành quả cách mạng nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1921-1941 diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài 16:

Lịch Sử 8-Bài 16 -LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941)

I.CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ 1921-1925.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: chu nghia xa hôi.jpg
Lần xem: 203
Kích thước: 64.8 KB

Hình : Áp phích năm 1921:”Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiên tranh”


Mô tả:


- Phản ánh tình trạng kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh , đói rét,bệnh tật , nhà máy công xưởng bị tàn phá , bạo loạn nổ ra ở nhiều nơi.


- Phía bên trái là hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa ,tay rìu quyết tâm tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh, xây dựng lại đất nước.


* Hoàn cảnh


+năm 1921 nước Nga Xô viết xây dựng đất nước trong hòan cảnh hết sức khó khăn :

+ Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề .

+ Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ còn ½ so với trước chiến tranh.

+ Công nghiệp còn 1/7.

+Nạn đói , bọn phản CM bạo lọan .

Nên Đảng Bôn sê Vích thực hiện chính sách kinh tế mới 3-1921.

* Nội dung chính sách kinh tế mới 3-1921:

+ Bãi bỏ chế độ trưmg thu lương thực bằng thu thuế lương thực .

+ Thực hiện tự do buôn bán , mở lại các chợ , tư nhân mở xí nghiệp nhỏ .

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga .

*Tác dụng :

+Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển .

+Đời sống nhân dân cải thiện .

+Năm 1925 sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức gần bằng trước chiến tranh .

- 12- 1922 Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết – Liên Xô được thành lập
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: liên xô.jpg
Lần xem: 244
Kích thước: 121.8 KB


II.CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ 1925-1941.

* Bối cảnh

- Sau công cuộc cải tổ xây dựng chủ nghĩa xã hôi 1921-1925 về cơ bản Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu : nông nghiệp chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân … .*Vì vậy Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , tập thể hóa nông nghiệp.

- Vì vậy Liên Xô tiếp tục Thực hiện các kế hoạch 5 năm :lần thứ I (1928-1932); lần thứ II(1933-1937) để xây dựng chủ nghĩa xã hội.



* Những thành tựu của LiênXô trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội :

+ Kinh tế :

-Đến 1936 sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và hạng nhì thế giới sau Mỹ .

-Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp , cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn .

+ Văn hóa giáo dục :

-Thanh tóan nạn mù chữ.

-Phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người .

-Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thành phố .

-Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội , văn hóa- nghệ thuật đạt thành tựu rực rỡ .



+ Về Xã hội : giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ , còn 2 giai cấp công nhân , nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

+ Kế họach 5 năm lần thứ III : từ 1937, đến 6-1941 thì ngừng lại để chống phát xít Đức xâm lược .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: liên xô 1.jpg
Lần xem: 188
Kích thước: 91.8 KB

Nhà máy thủy điện Dniev lớn nhất thế giới.

NGUỒN : DIENDANKIENTHUC.NET*
View more random threads:
 • Sử 8 - Bài 28 - Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt...
 • Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp?
 • Lịch sử 8 - Bài 5 -CÔNG XÃ PA RI
 • Lịch Sử 8 -Bài 6 -CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ...
 • Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên...
 • Lịch sử 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản...
 • Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc...
 • Lịch Sử 8 -Bài 17- CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN...
 • Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 –...
 • Lịch Sử 8-Bài 8 -SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT ,...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Son Dong , 19:30 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan