Lịch sử 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (1009-1225)

Lịch sử 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (1009-1225)

Sử 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (1009-1225)

Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC (1009-1225)

Nhà Lý tồn tại 200 năm đã xây dựng bộ máy nhà nước đầy đủ, quy củ hơn, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, củng cố sự thống nhất lãnh thổ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ nền độc lập tổ quốc.

1. Sự thành lập nhà LÝ

- Năm 1009 Lê Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn lên làm vua,nhà Lý thành lập-Lý Thái Tổ.
-Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên , dời đô từ Hoa Lư ra Đại La rồi đổi tên là Thăng Long (rồng bay).
-Thăng Long có vị trí thuận lợi cho việc dời đô . Thăng Long là đô thị phồn vinh gồm hòang cung và phố chợ .
- Năm 1054 nhà Lý đổi tên là Đại Việt.
- Đứng đầu nhà nước là vua , vua nắm mọi quyền hành. - Giúp vua có các đại thần, bên dưới là các quan văn võ, đây là chính quyền quân chủ Cử con cháu công thần giữ chức vụ quan trọng.
- Hai bên thềm cung điện vua Lý treo chuông lớn, cho phép dân có gì oan ức thì đánh chuông xin vua xét xử.
- Hòang tử được nối ngôi, vua cho ra ngoài thành để tìm hiểu cuộc sống cả nhân dân .
- Cả nưóc chia thành 24 lộ phủ , có chức tri phủ , tri châu . Dưới lộ phủ có huyện và hương (Đinh-Tiền Lê là 10 lộ). Công việc ở lộ phủ giao cho cho các con cháu nhà vua hay các đại thần cai quản.


Sơ đồ bộ máy nhà nước triều LýChiếu dời đô.

2. Luật pháp và quân đội

* Luật pháp:
- Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ Hình Thư là bộ luật đầu tiên, nhằm bảo vệ vua , cung điện ,bảo vệ của công , tài sản của nhân dân, nghiêm cấm mổ trộm trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, người phạm tội xử phạt rất nghiêm khắc

* Quân đội gồm:

- Cấm quân bảo vệ nhà vua và kinh thành.
- Quân địa phương canh phòng ở các lộ phủ và tham gia những cuộc chiến trang giữ nước , thay phiên nhau luyện tập gọi là “ngụ binh ư nông “
- Quân đội có quân bộ, quân thủy, kị binh, tượng binh, vũ khí thô sơ gồm giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.
- Giảng Võ ở Thăng Long là nơi luyện võ nghệ của binh sĩ .

3. Đoàn kết các dân tộc trong nước, quan hệ hòa hiếu với nước ngoài.

- Để củng cố khối đoàn kết các dân tộc , nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi.
- Nhà Lý luôn giữ vững độc lập tự chủ, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ biên giới
- Năm 1068 nhà Tống xúi Chămpa đánh Đại Việt ,bị nhà Lý đánh tan ..
- Quan hệ bình thường với Nhà Tống, Chăm pa, Chân lạp.

Nhà Lý tồn tại 200 năm đã xây dựng bộ máy nhà nước đầy đủ, quy củ hơn, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, củng cố sự thống nhất lãnh thổ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ nền độc lập tổ quốc.


ST
BÀI TẬP THỰC HÀNH

ĐỀ SỐ 1 – BÀI 10

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Nhà Lý được thành lập vào:
A. Đầu năm 1009
B. Cuối năm 1009
C. Đầu năm 1010
D. Cuối năm 1010
Câu 2. Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì?Quyết định dời đô về đâu?
A. Thiên Phúc. Dời đô về Đại La (Thăng Long)
B. Thuận Thiên. Dời đô về Đại La (Thăng Long)
C. Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa
D. Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long
Câu 3. Đến năm 1054, nhà Lý đổi tên nước ta là:
A. Đại Việt
B. Đại Cồ Việt
C. Đại Nam
D. Việt Nam
Câu 4. Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Đại La (Thăng Long) vì:
A. Đây là nơi hội quan yếu của bốn phương
B. Đây là vùng mặt đấy rộng mà bằng phẳng
C. Muôn vật hết sức tươi tốt và phồn thịnh
D. Tất cả lí do trên
Câu 5. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm:
A. 939
B. 1009
C. 1010
D. 1012
Câu 6. Dưới thời nhà Lý nước ta được chia thành
A. 24 lộ, phủ
B. 22 lộ phủ
C. 40 lộ, phủ
D. 42 lộ, phủ
Câu 7. Thời Lý đứng đầu các lộ, phủ là các chức quan:
A. Chánh, phó an phủ sứ
B. Hào trưởng, trấn phủ
C. Tri phủ, tri châu
D. Tổng đốc, tri phủ
Câu 8. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư vào năm:
A. 1010
B. 1042
C. 1005
D. 1008
Câu 9. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là:
A. Quốc triều hình luật
B. Luật Hồng Đức
C. Hình luật
D. Hình thư
Câu 10. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua:
A. Lí Thái Tổ ( 1010)
B. Lí Thái Tông (1042)
C. Lí Thánh Tông (1054)
D. Lí Nhân Tông ( 1072)ĐỀ SỐ 2 – BÀI 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cơ cấu hành chính dưới thời nhà Lý, được sắp xếp:
A. Lộ - huyện – hương, xã
B. Lộ - phủ - châu, xã
C. Lộ - phủ - châu – hương, xã
D. Lộ - phủ - huyện – hương, xã
Câu 2. Quan hệ giữa Đại Việc và Cham-pa dưới thời nhà Lý là:
A. Xung đột dẫn tới liên tiếp gây chiến tranh
B. Quan hệ bình thường
C. Mâu thuẫn, xung đột theo thời gian
D. Hòa hiếu, thân thiện
Câu 3. Luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò:
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp
B. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh
C. Trâu bò là động vật quý hiếm
D. Trâu bò là động vật linh thiêng
Câu 4. Dưới thời Lý – Trần, quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ:
A. Con em nhân dân
B. Con em gia đính quý tộc
C. Con em quan lại
D. Con em các gia đình quý tộc và quan lại.
Câu 5. Các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông hai bên thềm điện Long Trì để:
A. Nguồi dân ai có điều oan uổng đều có thể đánh chuông mời vua ra xét
B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết
C. Báo động cho triều đình khi có giặc ngoại xâm
D. Báo động cho lính bảo vệ triều đình khi có biến

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 6. Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?


ĐỀ SỐ 3 – BÀI 10

View more random threads:
 • Lịch sử 7 - Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Đề cương ôn tập Lịch Sử 7 kì I
 • Khởi nghĩa Cao Bá Quát
 • Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Lịch sử lớp 7
 • Lịch sử 7 - Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến...
 • Lịch sử 7 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ VIII
 • So sánh xã hội phong kiến và thành thị trung đại...
 • Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong...
 • Lịch sử 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Lịch sử 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
thay đổi nội dung bởi: evan_pt, 09-01-13 lúc 10:58 AM
 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • TwitterGHÉT DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC


Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks
Bookmarks
 • Submit to Digg Digg
 • Submit to del.icio.us del.icio.us
 • Submit to StumbleUpon StumbleUpon
 • Submit to Google Google
Quuyền Hạn Của Bạn
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
 • BB code is Mở
 • Smilies đang Mở
 • [IMG] đang Mở
 • [VIDEO] code is Mở
 • HTML đang Tắt
 • Trackbacks are Mở
 • Pingbacks are Mở
 • Refbacks are Mở

Forum Rules

var adlite_zoneId = 'va_E9539DB2204A76BC'; var adlite_width = '715'; var adlite_height = '150'; var adlite_sizeId = '345'; var adlite_typeId = '4';
vad_m_zone().init('va_B2EE27C91FA5BC48'); var adbrand_zoneId = 'va_A21058AA1257539A'; var adbrand_width = '250'; var adbrand_height = '250'; var adbrand_sizeId = '12'; var adbrand_typeId = '2'; //0){location.replace('http://diendankienthuc.net/diendan/showthread.php?p='+cpostno);};} } if(typeof window.orig_onload == "function") window.orig_onload(); } //]]>
Trả lời Mai Le , 20:07 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan