Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 7

Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 7
DANH MUC BÀI GIẢNG /CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 7

Sau đây là danh mục bài giảng, một số bài tập bám sát chương trình địa lí SGK cơ bản và nâng cao của địa lí 7. Quý thầy cô và các em có thể tham khảo và cho ý kiến bổ sung. Kiến thức bài giảng địa lí 7 này liên tục được bổ sung và cập nhật mới nhất.

Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới

Bài 3: Quần cư. Đô thị hoá

Bài 4: Thực hành - Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Bài 5: Đới nóng - môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 8: Các hình thức canh tác trong Nông nghiệp ở đới nóng

Bài 9: Hoạt động sản xuất Nông nghiệp ở đới nóng

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Bài 12: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bài 14: Hoạt động Nông nghiệp ở đới ôn hoà

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 16: Đô thị hoá ở Đới ôn hoà

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở Đới ôn hoà

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường Đới ôn hoà

Bài 19: Môi trường Hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 21: Môi trường đới lạnh

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng đới lạnh

Bài 23: Môi trường vùng núi

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con nười ở vùng núi

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi ( Tiếp theo)

Bài 28: Thực hành phân tích lược đồ phân bố môi trường tự nghiên. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Phi

Bài 29: Dân cư - xã hội châu Phi

Bài 30: kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

Bài 32: Các khu vực Châu Phi

Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)

Bài 34: Thực hành so sánh về kinh tế của 3 khu vực Châu Phi

Bài 35: Khái quát châu Mỹ

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mỹ

Bài 37: Dân cư Bắc Mỹ

Bài 38: Kinh tế Bắc Mỹ

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thông ở Đông Bắc Hoa Kỳ và công nghiệp "vành đai Mặt Trời"

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 46: Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của dãy núi An-det

Bài 47: Châu Nam Cực. Châu lục lạnh nhất thế giới

Bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương

Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương

Bài 50: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Oxtraylia

Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo)

Bài 53: Thực hành đọc, phân tích biểu đồ, lược đồ bản đồ nhiệt độ lượng mưa Châu Âu

Bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu

Bài 55: Kinh tế Châu Âu

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 59: Khu vực Đông Âu

Cảm ơn quý vị và các bạn dã quan tâm theo dõi, chúc vạn sự như ý, học tập tiến bộ!View more random threads:
  • Địa lí 7 - Bài 5: Đới nóng - môi trường xích đạo...
  • Địa lí 7 - Bài 1: Dân số
  • Địa lí 7 - Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn...
  • Địa lí 7 - Bài 28: Thực hành phân tích lược đồ...
  • Địa lí 7 - Bài 38: Kinh tế Bắc Mỹ
  • Địa lí 7 - Bài 6: Môi trường nhiệt đới
  • Địa lí 7 - Bài 59: Khu vực Đông Âu
  • [Địa 7] Các khu vực địa lý Châu Âu.
  • Địa lí 7 - Bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu
  • Địa lí 7 - Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở Đới ôn hoà
}; } };
Trả lời Mai Le , 19:34 ngày 17/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan