Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Văn 7: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm

Thảo luận 1

Văn 7: Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
đề nè
mọi người giúp tui với
khó quá

Trên cơ sở văn bản sau, viết lại thành một bài văn biểu cảm
KẸO MẦM
Mỗi sáng mẹ tôi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng vàng, thế nào rồi cũng có ít tóc rối. Mẹ vo vo giắt nó lên đòn tay chỗ mái hiên nhà. Rồi chị tôi cũng làm thế, bắt chước mẹ cũng gỡ tóc, vo vo giắt mớ tóc rối lên chỗ ấy.
Thính thoảng trên đường làng có bà cụ rao to:"Ai tóc rối đổi kẹo không?". Một bên thúng là mảnh chai vỡ đồng nát, lông vịt, tóc rối,...còn bên kia chỉ có cái niêu đất, đúng hơn là một cái ang, cái liễn đựng một thứ kẹo mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải mê.
Bà cụ lấy kẹo lên bằng chiếc đũa cả, quấn vào đầu que, thật khéo, kẹo cứ lồng khồng, trông rất nhiều, nhưng cho vào miệng nó xẹp lại chỉ còn tí tẹo, Bà cụ đưa kẹo cho chúng tôi, đổi lại nắm tóc rối của bà, của mẹ hay của chị.
Tóc rối bán bà cụ không mua, mua kẹo bà cụ không bán, chỉ đổi thôi. Thế là mỗi lần bà cụ qua ngõ, tôi lại kiễng chân, với tay lên chỗ mái hiên...Mẹ bảo đó là kẹo mầm làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì cả.
Mẹ tôi đã mất. Chị tôi đi lấy chồng xa...
Cứ mỗi lần có ai đi qua rao lên:''Ai đổi kẹo'', tôi lại tưởng như thấy mẹ tôi ngồi đầu hè gỡ tóc bằng cái lược gỗ màu vàng vàng, đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ dài một bên vai, và rồi mẹ vuốt cái lược, vo vo nắm tóc, giắt nó lên mái hiên nhà....
Qua kẹo mầm tuổi thơ....Mẹ ơi... Còn có bao giờ con được thấy mẹ ngồi gỡ tóc như thế nứa

Trả lời Son Dong , 23:24 ngày 28/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan