[Văn 6] VB Buổi học cuối cùng

Thảo luận 1

Exclamation[Văn 6] VB Buổi học cuối cùng
trong truyện bài học cuối cùng,thầy ha-men có nói:"...khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ,chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chằng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù..."Em hiểu như thế nào và có suy nghĩ gì về lời nói ấy?

Thảo luận 2

tiếng nói là đạc điểm tương trung cua dân tọc, chứng minh dân tọc đó đang tồn tại

Thảo luận 3

câu nói đó nói lên lòng yêu nước, tin tưởng vào tiếng nói dân tọc đất nước của thầy ha-men

Thảo luận 4

Câu nói của thầy HA-men thể hiện lòng yêu nước tha thiết và sâu sắc bởi thầy đã nêu bật được giá trị thiêng liêng và sức mạnh to lớn của thiéng nói dân tộc trong cuộc đấu tranh dành đọc lập tự do

Thảo luận 5

Khi giữ vững được tiếng nói thì sẽ không bao giờ quên Tổ quốc , sẽ luôn ấp ủ nhiệt tình yêu nước , từ đó sẽ dấy lên những cuộc đấu tranh giành lãnh thổ đã mất và bảo vệ được tryeefn thống văn hoá thiêng liêng của dân tộc. Câu nói rất sâu sắc và nó nhắ nhở chúng ta hãy bảo vệ và giữ vững tiếng nói mẹ đẻ . Chú ý : câu nào khó hãy giở sách bài tập Ngữ Văn 6 có một số câu có lời giải đó.
Thay đổi nội dung bởi: 0973573959thuy, 06-04-2012 lúc 22:27.

Thảo luận 6

Khi giữ vững được tiếng nói thì sẽ không bao giờ quên Tổ quốc , sẽ luôn ấp ủ nhiệt tình yêu nước , từ đó sẽ dấy lên những cuộc đấu tranh giành lãnh thổ đã mất và bảo vệ được tryeefn thống văn hoá thiêng liêng của dân tộc. Câu nói rất sâu sắc và nó nhắ nhở chúng ta hãy bảo vệ và giữ vững tiếng nói mẹ đẻ . Chú ý : câu nào khó hãy giở sách bài tập Ngữ Văn 6 có một số câu có lời giải đó.

đây là bài cóp pi
Trả lời Dong Son , 08:58 ngày 30/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan