Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

TÌnh hình kinh tế thời Lê Sơ có gì giống và khác thời Lý-Trần [Lịch Sử 7] Cần gấp câu trả lời!!!

Thảo luận 1

QuestionTÌnh hình kinh tế thời Lê Sơ có gì giống và khác thời Lý-Trần [Lịch Sử 7] Cần gấp câu trả lời!!!
1./ Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần?
2./ Nêu những thành tựu nổi bật nền văn hóa thời Lê sơ.
3./ Trình bày hậu quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh Nguyễn.
4./ Nêu những cống hiến của Quang Trung (Nguyễn Huệ) trong phong trào Tây Sơn.
5./ Nêu những điểm mới về văn hóa nước ta từ thế kỉ XVI - XVIII.
Mọi người giúp nhanh giùm nha. Đa tạ

Hiện giờ em đang cần gấp câu trả lời. Mấy bác giúp nhanh giùm em nha!

Thảo luận 2

Arrowmình trả lời nè...
1./ Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần?a/ Nông nghiệp
_ giống nhau: nông nghiệp phát triển, nhà nước quan tâm mở rộng diện tích đất trồng, xây dựng hệ thống đê điều kiên cố.
_ khác nhau:
+ Thời Lí, Trần: ruộng đất công chiếm ưu thế
+ Thời Lê sơ: ruộng đất tư ngày càng nhiều
b/ Thủ công nghiệp
_ giống nhau: nhiều ngành nghề thủ công phát triển
_ khác nhau: Thời Lê sơ có xưởng thủ công của nhà nước( cục bách tác )
c/ Thương nghiệp
_ giống nhau: cả nội thương và ngoại thương đều phát triển
_ khác nhau: Thời Lê sơ càng có nhiều chợ, vua khuyến kích phát triển thương nghiệp2./ Nêu những thành tựu nổi bật nền văn hóa thời Lê sơ._ Văn học: có nhiều tác phẩm văn học có giá trị ( Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Quỳnh uyển cửu ca,... ) với nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện lòng tự hào dân ộc.
_ Toàn học: có cuốn Đại thành toán pháp
_ Sử học: có bộ sách Đại Việt sư kí toàn thư
_ Địa lí: có cuốn Dư địa chí
_ Nghệ thuật truyền thống ( ca múa, chèo tuồng,...) được phục hồi và phát triển
_ Nghệ thuật điêu khắc đạt tới đỉnh cao với kĩ thuật điêu luyện, phong cách đồ sộ3./ Trình bày hậu quả của cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh Nguyễn._ Tàn phá đất nước hết sức nặng nề. Nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm nghiêm trọng.
_ nhân dân cả nước đói kém, khiêu bạt khắp nơi. Quân lính của 2 bên thiệt mạng rất nhiều, nhất là dân của các vùng binh lửa thì chết chóc , ly tán, cực khổ4./ Nêu những cống hiến của Quang Trung (Nguyễn Huệ) trong phong trào Tây Sơn._ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng cho sự thống nhất quốc gia.
_ Đánh tan 29 vạn quân Thanh, 5 vạn quân xiêm, ảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
_ Thi hành những chính sách hợp lí, đúng đắn để phát triển kinh tế, giữ gìn văn hoá dân tộc.5./ Nêu những điểm mới về văn hóa nước ta từ thế kỉ XVI - XVIII._ Tôn giáo, tín ngưỡng:
+ Nho giáo không còn chiếm vị trí độc tôn, Phật giáo phát triển
+ Đạo Thiên chúa được truyền bá rộng rãi
+ Tín ngưỡng truyền thống được phát huy: tờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng
_ Giáo dục:
+ Đàng ngoài: các kì thi được tổ chức đều dặn nhưng số người đỗ không cao.
+ Đàng trong: năm 1646, chúa Nguyễn mở khoa thi đầu tiên.
+ Thời vua Quang Trung chữ Nôm được chọn làm chữ viết chính thức của quốc gia.
_ Văn học:
+ Văn học chứ Hán suy thoái, văn học chữ Nôm phát triển mạnh
+ Văn học dân gian có nhiều thể loại: ca doa, tục ngữ, truyện cười,..
+ Chữ quốc ngữ ra đời nhưng chưa được phổ biến rộng rãi
_ Nghệ thuật:
+ Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc phát triển
+ Nghệ thuật dân gian, sân khấu cũng rất phát triển: tuồng, chèo, ca địa phương,...
_ khoa học kĩ thuật:
+ Phát triển mạnh khoa học lịch sử, địa lí, y học, quân sự, triết học,..
+ Kĩ thuật đúc súng, đóng chiến thuyền, xây thành trì,... phát triển
trả lời xong mấy câu hỏi cho bạn mà mệt hết cả người... nhớ thanks nha!!!
__________________
Học, Học nữa, Học mãi
Trả lời Son Dong , 14:54 ngày 30/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan