TOÁN LỚP 9 ĐÂY GIÚP MINH VỚI !!!!!!(GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PT)?

Thảo luận 1

Trong 1 ngày đội 1 làm được 1/x đoạn đường. đội 2 làm được 1/y đoạn đường, trong 1 ngày 2 đội làm được 1/12 đoạn đường Nếu đội làm 1 nửa đoạn đường rồi đội 2 làm nốt phần còn lại thì hết tất cả 25 ngày điều đó có nghĩa nếu đội 1 làm một mình hết đoạn đường cộng với thời gian đội 2 làm một mình hết đọn đường thi được 25.2 = 50 ngày => ta có phương trình : x + y = 50

Thảo luận 2

Chia công việc cần làm thành 12 phần : mỗi ngày 2 đội làm chung được 1 phần Gọi a là số phần công việc mà đội 1 làm được trong 1 ngày Gọi b là số phần công việc mà đội 1 làm được trong 1 ngày ==>a+b là số phần công việc mà 2 đội làm chung trong 1 ngày ==> a+b=1 (phần) (1) 2 đội làm chung 12 ngày thì xong công việc ==> để làm nữa công việc thì cần 6 ngày ==> 6/a + 6/b = 25 (2) Từ (1) và (2) ta lập hệ pt (2) ==> a*b = 6/25 và (1) ==> a = 1 - b thay (1) vào (2) ==> b^2 - b + 6/25 = 0 ==> b = 0,4 hay b = 0,6 * b = 0,4 thì a = 0,6 và ngược lại Vậy thời gian để đội 1 làm 1 mình xong công việc là 12 / 0,6 = 20 ngày thời gian để đội 1 làm 1 mình xong công việc là 12 / 0,4 = 30 ngày Và ngược lại

Thảo luận 3

doi I lam xong cv trong x ngay(x>0) II : y theo bai ra ta co he pt 1/x+1/y=1/12 x/2+y/2=25 giai ra ta dc x= 30 , y = 20 hoac nguoc lai

Trả lời Mai Le , 18:55 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan