Công thức tính diện tích hình bình hành?

Thảo luận 1

= dường cao nhân với cạnh của hbh vd : nếu s tam giác abc = 1/2 ah . bc ( vì ah àl duong cao => hbh = ah . bc ..vì s hbh gấp dôi s 1 tam giác mà ^^

Thảo luận 2

S=ah (a:cạnh hbh) (h:đg cao hbh)

Thảo luận 3

lay canh day nhan voi chieu cao

Thảo luận 4

chiều dài một cạnh nhân chiều cao

Thảo luận 5

(a+b) nhân h chia 2 (trong đó a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao)

Thảo luận 6

bằng độ dại một cạnh nhân với đường cao hạ trên cạnh đó.

Thảo luận 7

(trong đó B_là đáy lớn của hình bình hành) Lạ nhỉ? bộ HBH còn có đáy nhỏ hay đáy TB nữa sao? Chiều cao hạ từ đáy là thế nào? Đáy là nơi thấp nhất trong hình rồi, hạ xuống nữa nó đi về đâu ai mà biết thì làm sao tính được? Bớ các "chiên da"

Thảo luận 8

Muốn tìm diện tích hình bình hành ta lấy cạnh đáy x chiều cao

Thảo luận 9

cạnh đáy nhân với chiều cao hạ từ cạnh đó

Trả lời Vi Du , 22:39 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan